ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/04/2015 14:37 EEST | Updated 03/04/2015 15:03 EEST

Φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, τα...βάσανα των πολιτών. Μεγάλος αριθμός αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη

syngoros politi

Ρεκόρ αναφορών έλαβε τη χρονιά που πέρασε, ο Συνήγορος του Πολίτη στον οποίο στράφηκαν αναζητώντας βοήθεια χιλιάδες άτομα στην προσπάθεια τους να διεκπεραιώσουν υποθέσεις με υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Οι περισσότερες αναφορές μάλιστα, αφορούσαν ασφαλιστικά ζητήματα και φορολογικές υποθέσεις ενώ την τριάδα των φορέων του δημοσίου με τους οποίους οι πολίτες...απλά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, συμπληρώνουν οι δήμοι και οι περιφέρειες.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε, παρουσιάστηκε η έκθεση για τον απολογισμό δράσης του 2014, χρονιά κατά την οποία η αρχή έλαβε 16.339 αναφορές, τις περισσότερες σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας της ενώ συνολικά, όπως τονίστηκε, από το 2011 ο αριθμός των αναφορών έχει αυξηθεί κατά 50%.

Τα στοιχειά αυτά, αποδεικνύουν προφανώς την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την αρχή αλλά και την αναγκαιότητα παρέμβασης τους. Παράλληλα, όμως, εγείρουν και ένα σοβαρό ζήτημα καθώς «δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν αντικατοπτρίζεται μια τόσο προβληματική κατάσταση, η οποία μάλιστα φαίνεται να επιτείνεται», όπως σχολίασε η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού τονίζοντας πως «πρέπει η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσμικής πρωτοβουλίας. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας». Ανέφερε μάλιστα με νόημα πως αν και «στην προτεραιότητα αναβάθμισης της διοικητικής λειτουργίας φαίνεται να συμπίπτουν οι πάντες, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούνται οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις».

Φορολογικά και ασφαλιστικά, το...«βάσανο» των πολιτών

Με βάση τις αναφορές των πολιτών οι πιο προβληματικοί τομείς που, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, όχι μόνο φαίνεται να παγιώνονται αλλά συνεχίζουν να επιδεινώνονται, είναι τα ασφαλιστικά θέματα και η φορολογία. Μάλιστα τα παράπονα για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και για τα δύο ζητήματα σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Συγκεκριμένα:

-το 35% των προβλημάτων κακοδιοίκησης εξακολουθεί να εντοπίζεται και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας

-ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών με 19,4% των αναφορών παρουσιάζοντας επίσης αυξητική τάση

-το 14,64% των προβλημάτων αφορούσε την αυτοδιοίκηση δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες

-άλλοι φορείς με προβλήματα κακοδιοίκησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών με 5,15%, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης με 3,44%, το Υπουργείο Παιδείας με 3,35% και λοιπές υπηρεσίες (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ) με 7%.

Θετικό ρεκόρ στην διευθέτηση των προβλημάτων

Πάντως, παρά των αυξημένο αριθμό αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη κατάφερε να συμβάλει στην επίλυση σε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό το οποίο φθάνει το 80,44%.

Επίσης η αρχή φαίνεται πως κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών οι οποίοι προσβλέπουν στη βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διευθέτηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη διευθέτηση υποθέσεων με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, η ανεξάρτητη Αρχή συνέταξε τρεις ειδικές εκθέσεις για θέματα που αφροούν Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τα προβλήματα κατά την άσκηση των οικονομικής φύσεως αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (δημοτικές πρόσοδοι) και τη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού.

Στη έκθεση ενσωματώνονται ακόμη τέσσερις ειδικές εκθέσεις του έτους 2014 για τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με νόμο στο Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης και εφαρμογής ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων. Αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων (νόμος 3304/2005), την ισότητα φύλων στις εργασιακές σχέσεις (νόμος 3896/2010), τις επιστροφές αλλοδαπών (νόμος 3907/2011) και την πρόληψη των βασανιστηρίων (νόμος 4228/2014).