ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/04/2015 12:38 EEST | Updated 06/04/2015 12:38 EEST

Αντισυνταγματική η απόφαση του 2012 για μείωση κατά 32% των μισθών των νέων. Αποκατάσταση των αμοιβών τους ζητά η ΓΣΕΕ

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images
TO GO WITH AFP STORY BY ANNE-SOPHIE LABADIEStudents and young graduates visit on May 30, 2012 a job fair at the Athens Technopolis 2012, organized by technological firms and students organizations. As Greece struggles to get out of its financial crisis through spending cuts and economic reforms, the European Commission has promised to launch an action plan to boost youth employment by the end of this year. For this it has offered to add 200-250 million euros to the two billion euros of structur

Αντισυνταγματική έκρινε την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 για μείωση αμοιβής κατά 32% στους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών, Ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε η ΓΣΕΕ.

Η ΓΣΕΕ κρίνει την απόφαση ιδιαιτέρως κρίσιμη καθώς για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ο αντισυνταγματικός και άρα «παράνομος χαρακτήρας συνολικά της αντεργατικής 6ης ΠΥΣ του 2012, αλλά και ειδικότερα της διάταξης για την αυτόματη και μεγαλύτερη μείωση κατά 32% για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και την επιβολή αμοιβής τους με τα κατώτατα όρια αποδοχών, ανεξάρτητα από το εάν υπάγονταν σε ειδικότερη (εν προκειμένω κλαδική) συλλογική σύμβαση εργασίας».

Το σκεπτικό της απόφασης

1. η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 που εισάγει δυσμενή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4παρ.1), της μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 παρ.1), της προστασίας της νεότητας (21παρ.3)

2. η προστασία της νεότητας και των νέων εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση της χώρας με βάση το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, που τη δεσμεύει και της επιβάλει τη σχετική υποχρέωση

3. η διάκριση σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων στηρίχθηκε σε στοιχεία τυχαία και ατεκμηρίωτα ως προς τη μεταχείριση των εργαζομένων, οι οποίοι διακρίνονται με βάση το τυπικό και συγκυριακό στοιχείο της ηλικίας τους, δημιουργώντας δε διάκριση τόσο σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων όσο και των παλαιών εργαζομένων

4. δεν συνέτρεχε κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή μέτρων μισθολογικής και άρα κοινωνικοασφαλιστικής ανισότητας, καθώς από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε αιτιώδης ή λογική συνάφεια της προστασίας της εθνικής οικονομίας με τη δραματική μείωση των ορίων των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων

5. η 6η ΠΥΣ συνολικά είναι ανεφάρμοστη, καθώς περιέχει πρωτογενείς κανόνες δικαίου, οι οποίοι εκδόθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος (26, 43 παρ.2) από αναρμόδιο όργανο (Υπουργικό Συμβούλιο).

Αποκατάσταση των μισθών

Κλείνοντας η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι προσβλέπει στην αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας που επιβάλει στο Κράτος την άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης της προστασίας των εργαζομένων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.