ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/05/2015 08:47 EEST | Updated 05/05/2015 08:48 EEST

Θετική ανταπόκριση στη ρύθμιση οφειλών. Υπεβλήθησαν 278.000 αιτήσεις, εισπράχθηκαν 101 εκατ. ευρώ

sooc

Στις 13 μέρες από την έναρξη ισχύος μέχρι τις 30 Απρίλη, έχουν υποβληθεί ήδη, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, 278.000 αιτήσεις (93% από φυσικά πρόσωπα και 7% από νομικά) με αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο 1,92 δισ. ευρώ, στο οποίο αντιστοιχούν 280 εκ. ευρώ προσαυξήσεις, δηλ. συνολικά 2,2 δισ. ευρώ. Η συνολική καταβολή από εφάπαξ εξόφληση, μερική καταβολή ή και πρώτη δόση για τον Απρίλιο είναι 110 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις 29 Απρίλη – για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση από τις τράπεζες – έχουν εισπραχθεί 101 εκ. ευρώ από αυτά.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών, ρύθμιση έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, που συνοψίζονται στη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής με ισόποση απαλλαγή προσαυξήσεων, στη γενναιότερη μείωση προσαυξήσεων και τόκων, στη δυνατότητα ελάχιστης μηνιαίας καταβολής μικρότερου ποσού (από 50ευρώ σε 20ερυώ) και στη μη περαιτέρω επιβάρυνση με τόκους, όταν το ποσό βασικής οφειλής δεν ξεπερνά τις 5.000ερυρώ.

Σημειώνεται πως «στην προγενέστερη διαδικασία ρύθμισης των 100 δόσεων του 2014 υποβλήθηκαν συνολικά 230.000 αιτήσεις υπαγωγής κατά το χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2015. Από αυτές, έχουν επικυρωθεί ή κλείσει κλείσει 193.000 αιτήσεις με ρυθμισμένο κεφάλαιο 1,5 δισ. ευώ και έχουν εισπραχθεί περίπου 220 εκ. ευρώ».