ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/06/2015 09:41 EEST | Updated 12/06/2015 09:42 EEST

Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάρτιο

Eurokinissi

Εντύπωση προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας οικοδομικής δραστηριότητας για τον Μάρτιο του 2015 που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των οποίων η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική- δημόσια) για τον μήνα των ετών 2014 και 2015 σημείωσε αύξηση της τάξης του 33,1% όσον αφορά στον όγκο, 32,2% όσον αφορά στην επιφάνεια και 19,1% όσον αφορά στον αριθμό αδειών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το μήνα Μάρτιο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέταρ επιφάνειας και 1.069,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 19,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,2% στην επιφάνεια και κατά 33,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.207 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 242,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1052,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 19,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,5% στην επιφάνεια και κατά 35,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2015, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 17,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2015, είναι 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2014 έως τον Μάρτιο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.613 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.740,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 11.845,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 11,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 11,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 2,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,0%. Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,3% στην επιφάνεια και κατά 31,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2014. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,8% στην επιφάνεια και κατά 29,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014.