ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/07/2015 16:36 EEST | Updated 13/07/2015 16:36 EEST

ΣτΕ: «Όχι» στη σύσταση Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

eurokinissi

Δεν πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού  Διατάγματος, που προέβλεπε την  σύσταση και την οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέστρεψε στον  αντιπρόεδρο  της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρδά, ως μη νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού  Διατάγματος, με αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, να μην μπορεί πλέον να συσταθεί.

Το διάταγμα, το οποίο είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα προέβλεπε ότι, η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ ετησίως (και για το τρέχον έτος κατά 482.000 ευρώ).

Επίσης, προέβλεπε τη σύσταση θέσεων προσωπικού, μεταξύ των οποίων 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

Σύμφωνα με το διάταγμα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (ως πρόεδρος) και οι υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, καθώς και οι αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών (αρμόδιος για θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων) και Οικονομικών.

Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της κυβερνητικής για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και για θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύοντας τις συνταγματικές επιταγές για τη δημοσιονομική διαχείριση, την Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επισημαίνει στο σκεπτικό του ότι, η δαπάνη για την έκδοση του προεδρικού Διατάγματος πρέπει να είναι σύμφωνη με τους στόχους και τις δεσμεύσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Η απλή αναγραφή ότι, η προκαλούμενη δαπάνη από το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από συγκεκριμένο προϋπολογισμό, δεν αρκεί για να κριθεί νόμιμο το διάταγμα.

«Δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις»

Ακόμη, το Συμβούλιο  της Επικρατείας στην απόφαση του υπογραμμίζει ότι, για την σύσταση της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, «δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στο προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών», αλλά όπως αναφέρεται «η σχετική δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με την μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό  του υπουργείου Οικονομικών».

Παράλληλα, όμως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «υπό τις παρούσες έκτακτες δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, για την αντιμετώπιση των οποίων θεσπίστηκε μεταξύ των άλλων και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων με Προεδρικό Διάταγμα είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι, αποσκοπεί στην κάλυψη επιτακτικής ανάγκης, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, όπως η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και η ανακατανομή του προσωπικού».

Το ΣτΕ δεν παραλείπει να τονίσει ότι, κατά την επεξεργασία του διατάγματος από τους συμβούλους Επικρατείας έγιναν από την κυβέρνηση μεταβολές στο περιεχόμενό του και ειδικά ως προς τον αρχικό προβλεπόμενο αριθμό του προσωπικού, καθώς επήλθαν αυξομειώσεις στις θέσεις προσωπικού (μειώθηκαν οι θέσεις των ειδικών συμβούλων από 12 σε 7 και αυξήθηκαν οι θέσεις των υπαλλήλων από 15 σε 20), κάτι που γεννά «εύλογες αμφιβολίες   για την αναγκαιότητα της δαπάνης που προκαλείται».

Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ έκρινε μη  νόμιμο το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα και το επέστρεψε στην Κυβέρνηση.