ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2015 16:18 EEST | Updated 16/07/2015 16:18 EEST

Πότε θα χορηγείται εκπαιδευτική άδεια με «βραχιολάκι»

sooc

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους κάτω από τις οποίες όσοι κρατούμενοι είναι φοιτητές, μπορούν να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι),προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε Α.Ε.Ι., κ.λπ.

Όπως είναι γνωστό τον περασμένο Δεκέμβριο ψηφίστηκε ο νόμος 4205/2013 που παρέχει τη δυνατότητα στους κρατούμενους φοιτητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», ενώ, παράλληλα, ο ίδιος νόμος προέβλεπε την έκδοση σχετικής απόφασης των υπουργών Παιδείας και Δικαιοσύνης που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στους κρατούμενους φοιτητές.

Η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε τώρα και προβλέπει ότι οι κρατούμενοι, υπόδικοι και κατάδικοι που είναι φοιτητές, ή σπουδαστές Α.Ε.Ι., κ.λπ., «δικαιούνται την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, των εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και εξ αποστάσεως, εφόσον το επιθυμούν, ή έχει απορριφθεί το αίτημά τους για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από το συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα».

Ακόμη, οι αιτήσεις για παρακολούθηση μαθημάτων εξ΄ αποστάσεως θα υποβάλλεται στο συμβούλιο της φυλακής και μαζί θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την εγγραφή του κρατούμενου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το συμβούλιο της φυλακής «οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας του κρατούμενου με το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος φοίτησης και την πρόσβαση σε τεχνικά μέσα για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση καθώς και για την μελέτη και τη συμμετοχή στις εξετάσεις», αναφέρει η απόφαση.

Προβλέπονται ειδικοί χώροι μελέτης

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, προβλέπεται, επίσης, η εξασφάλιση ειδικών χώρων οι οποίοι θα διατίθενται στους κρατούμενους για να μελετούν και για να εξετάζονται. Οι ειδικοί αυτοί χώροι θα είναι σε αίθουσες σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή της Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας. Όμως, σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι ειδικοί αυτοί χώροι στις εκπαιδευτικές μονάδες, τότε πρέπει να βρεθούν οι ειδικοί αυτοί χώροι μέσα στις φυλακές που φιλοξενούνται οι κρατούμενοι.

Στους ειδικούς χώρους, που θα διαμορφωθούν για τους κρατούμενους φοιτητές, επιτρέπεται προς διευκόλυνση των σπουδών τους η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Η πρόσβαση στο Internet θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού, ή του κοινωνικού λειτουργού που θα έχει την ευθύνη των σπουδών των κρατουμένων. Οι καθηγητές που θα απασχολούνται με την παρακολούθηση των σπουδών των κρατουμένων σπουδαστών, θα διατίθενται για το σκοπό αυτό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπουδάζει ο κρατούμενος. Την ίδια στιγμή ελεγχόμενο από τους εκπαιδευτικούς θα είναι και το έντυπο υλικό που θα είναι στην διάθεση των κρατουμένων.

Επίσης, οι κρατούμενοι που σπουδάζουν θα κινούνται και θα λειτουργούν κατά παρέκκλιση του προγράμματος της φυλακής. Δηλαδή θα σιτίζονται εκτός της προγραμματισμένης ώρας, ενώ μπορεί να παραμένουν στους χώρους που θα μελετούν και μετά το κλείσιμο των κελιών. 

Πότε θα χορηγείται άδεια

Σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση, ο κρατούμενος που θα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το 1/3 των μαθημάτων του και εργαστηρίων εξ αποστάσεως επί ένα εξάμηνο, δικαιούται να ζητήσει από το συμβούλιο των φυλακών εκπαιδευτική άδεια, καθώς και τη χορήγηση άδειας με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού «βραχιολιού».

Σε περίπτωση που ο κρατούμενος παρακολουθεί με επιτυχία τις σπουδές τους θα τύχει ευεργετικού υπολογισμού έκτισης των ημερών της ποινής του. Δηλαδή, κάθε ημέρα που θα είναι ενταγμένος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκλαμβάνονται ως τρεις ημέρες έκτισης της ποινής.

Υπενθυμίζεται, ότι το ημερήσιο κόστος για τη χρήση μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης, ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και θα βαραίνει τον κρατούμενο, ενώ τη δαπάνη θα καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του κρατούμενου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)