ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/07/2015 15:32 EEST | Updated 19/07/2015 15:32 EEST

Απορρίπτεται το αίτημα πώλησης της νήσου Πάτροκλος σε νεοϊδρυθείσα εταιρεία

Youtube

Για τρίτη φορά η οικογένεια Γιατράκου, ιδιοκτήτρια της βραχονησίδας Πάτροκλος (ή Γαϊδουρονήσι), που βρίσκεται απέναντι από το Σούνιο και η νεοϊδρυθείσα εταιρεία ελληνικών συμφερόντων «Πάτροκλος Κτηματική Ε.Π.Ε.», προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας (από 4.5.2015), σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να πουληθεί το νησί.

Η προσφεύγουσα εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσει τον Πάτροκλο, αλλά επειδή με υπουργική απόφαση έχει απαγορευτεί ρητά κάθε δικαιοπραξία σε ιδιωτικά νησιά ή νησίδες και σε ακίνητα που βρίσκονται σε ιδιωτικά νησιά, εφόσον αυτά έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί χώροι, η βραχονησίδα δεν μπορεί να πουληθεί και να μεταβιβαστεί η κυριότητά της.

Σε διαφορετική περίπτωση, η οικογένεια Γιατράκου διεκδικεί αποζημίωση, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας της βραχονησίδας, η οποία με μέτριους υπολογισμούς ανέρχεται στα 392.400.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία της βραχονησίδας υπερβαίνει τα 200.000.000 ευρώ.

Με αφορμή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση της βραχονησίδας, οι ιδιοκτήτες της υπέβαλαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικό αίτημα, για χορήγηση σχετικής άδειας μεταβίβασης, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Η οικογένεια Γιατράκου υποστηρίζει ότι, η πλήρης αδράνεια ισοδυναμεί με δήμευση της βραχονησίδας, που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες με ενέργειες της Πολιτείας, στην πραγματικότητα δε αποτελεί «υφαρπαγή και άτυπη απαλλοτρίωση» χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

Επίσης υποστηρίζει ότι, η απαγόρευση πώλησης, μίσθωσης, εκμετάλλευσης της βραχονησίδας είναι αντίθετη στις επιταγές του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι που προστατεύουν το δικαίωμα στην περιουσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, η δήμευση  προσκρούει στις διατάξεις του νόμου 3028/2002, ο οποίος προβλέπει ότι, σε περίπτωση ουσιώδους περιορισμού χρήσης ακινήτου καταβάλλεται πλήρης αποζημίωση στον ιδιοκτήτη του.

Σε άλλο σημείο της προσφυγής τους οι ιδιοκτήτες του Πάτροκλου υποστηρίζουν ότι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος να μπορεί να δικαιολογήσει την δέσμευση αυτή της βραχονησίδας, καθώς στη θέση, που βρίσκεται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί καμία  εθνική ασφάλεια ή προστασία της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.

Σε προηγούμενη αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες του νησιού ζητούσαν από το ΣτΕ, σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι δεσμεύσεις στον Πάτροκλο, να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει πλήρη αποζημίωση για την στέρηση της ιδιοκτησίας τους και εάν δεν γίνει αυτό, τότε να απαλλοτριωθεί αμέσως η βραχονησίδα και να καταβληθεί το σχετικό τίμημα.

Παράλληλα, η οικογένεια Γιατράκου διεκδικεί αποζημίωση, βασιζόμενη στο άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα, για παράνομη συμπεριφορά των εκπροσώπων του Δημόσιου, που της επέφερε εξαιρετικά επαχθή και ανεπανόρθωτη ζημιά, καθώς επίσης αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Να σημειωθεί ότι, για τη βραχονησίδα Πάτροκλος και τις άκαρπες προσπάθειες πώλησης του έχουν ακουστεί ονόματα, όπως και του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν!

Τη βραχονησίδα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σούνιο στον Σαρωνικό κόλπο, έχει έκταση 2.800 με 3.000 στρέμματα και είναι σε απόσταση μόλις 850 μέτρων από την ξηρά, αγόρασε το 1961 ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γιατράκος, από την Αικατερίνη Μπενάκη - Ξύδη.

Με την πάροδο των ετών το νησί περιήλθε σε τρεις κληρονόμους της οικογένειας του δικηγόρου, ενώ το 1988 ο Πάτροκλος χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος (σώζεται οχυρωμένο στρατόπεδο και πύργος κλασικών χρόνων), καθώς και «τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους».

Επίσης, το 1982 η βραχονησίδα υπήχθη σε ζώνη απόλυτης προστασίας στην οποία απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση.

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost