ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2015 06:42 EEST | Updated 22/07/2015 06:58 EEST

Τι αλλαγές φέρνει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το νέο νομοσχέδιο

Sooc

Αλλαγές σε πολλά επίπεδα, φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση.

Αλλάζουν πολλά στον τρόπο εκδίκασης των διαφορών, καθώς στην εισηγητική έκθεση του νόμου 4334/2015 γίνεται λόγος για «ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων (πλέον οι υποθέσεις δικάζονται εντός 160 ημερών από την κατάθεση της αγωγής)», ενώ δίνεται προτεραιότητα στην έγγραφη διαδικασία έναντι της προφορικής.

Καθιερώνονται καινοτομίες στις οικογενειακές διαφορές, όπως το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και η ελεύθερη εκτίμηση της ομολογίας στις γαμικές διαφορές, ενώ αλλάζουν πολλά στις διαταγές πληρωμής και στη διαδικασία ασφαλιστικων μέτρων.

Επίσης μεταξύ των αλλαγών, που προωθούνται είναι η αντικατάσταση της μέχρι σήμερα προφορικής τακτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας με την έγγραφη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται με βάση τις έγγραφες προτάσεις και τους περιεχόμενους σε αυτές ισχυρισμούς των διαδίκων.

Ακόμη η συζήτηση στο ακροατήριο είναι τυπική, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία και η συμμετοχή των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Μεταξύ άλλων, δεν απαιτείται η κατάθεση πλήρων προτάσεων, οποία μπορεί να γίνεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, στη βάση των ισχυρισμών που προβάλλουν οι διάδικοι.

Επίσης δεν αποκλείεται να υπάρξει μετάβαση από την έγγραφη στην προφορική διαδικασία, όταν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο κατά την εξέλιξη της υπόθεσης ή τη μελέτη αυτής.

Αν η δίκη δεν προωθείται γιά ορισμένο χρονικό διάστημα, η αγωγή θεωρείται ανακληθείσα., ενω αλλάζουν χρονικά και άλλες προθεσμίες σχετικά με την αγωγή.

Οι ειδικές διαδικασίες συστηματοποιούνται σε 3 βασικές κατηγορίες

H πρώτη κατηγορία καλύπτει τις προσωπικές διαφορές από την οικογένεια γενικότερα, δηλαδή από το γάμο και τις διαφορές γονέων και τέκνων, αλλά και τις διαφορές από την ελεύθερη συμβίωση.Για πρώτη φορά προβλέπεται το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Στη δεύτερη κατηγορία, που αφορά τις περιουσιακές διαφορές, μεταξύ άλλων καταργείται το δεδικασμένο γιά το σύνολο των προδικαστικών θεμάτων, που ανακύπτουν σε μία μισθωτική διαφορά, ενω διατηρούνται οι επιμέρους ρυθμίσεις στις στις εργατικές διαφορές, όπως η άσκηση παρεμβασεως από επαγγελματικά σωματεία σε διαφορές των μελών τους, η απαγόρευση ασκήσεως ανταγωγής στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους κλπ.

Τροποποιήσεις επιφέρει το νομοσχέδιο στη διαταγή πληρωμής, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, «οι όποιες ρυθμίσεις προτείνονται έχουν ως σκοπό να καταργήσουν κωλύματα ως προς την έκδοση τους, που δεν συνάδουν με την ευρωπαική διαταγή πληρωμής».

Ακόμη αίρεται το κώλυμα γιά την έκδοση διαταγής πληρωμής γιά πρόσωπα, που κατοικούν στο εξωτερικό ή δεν είναι γνωστής διαμονής, αλλά έχουν μόνιμα διορισμένο αντίκλητο.

Επαναφέρεται η καθ' ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στην εκδίκαση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής.

Το νέο νομοσχέδιο επιφέρει επίσης αλλαγές στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο θα λαμβάνονται υπόψη σε μία δίκη, ακόμη και αποδεικτικά μέσα, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου

Επίσης προβλέπεται διετής καταχρηστική προθεσμία γιά την άσκηση της έφεσης.

Αναιρούνται και αποφάσεις Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων.

Επανέρχονται οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (σωματεία, υιοθεσίες κλπ) στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου και πολλά άλλα.