ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/08/2015 15:40 EEST | Updated 12/08/2015 15:40 EEST

Μεταπτυχιακοί φοιτητές της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πεδίον του Άρεως στο πλευρό των μεταναστών

ASSOCIATED PRESS
Afghan refugees reach out for food distributed by the

Ενεργό δράση έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη χώρα μας, πρόσφυγες και μετανάστες.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικά υπεύθυνο τον αν. Καθηγητή κ. Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ, υποστηρίζει με παροχή υγειονομικών και άλλων υπηρεσιών τις δράσεις αρωγής και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στο Πεδίον του Άρεως.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία των εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των μελών του συλλόγου αποφοίτων του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αλληλεγγύης από το «Στέκι Μεταναστών», προσφέρουν σε καθημερινή βάση ιατρικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και σε λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες προς ανακούφιση και αντιμετώπιση των αναγκών των 500 περίπου ατόμων που έχουν αναζητήσει πρόχειρο κατάλυμα στο Πεδίον του Άρεως.

Οι εθελοντές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι, συνεπικουρούμενοι και από μέλη της επιστημονικής ομάδας του μεταπτυχιακού προγράμματος, διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε θέματα σχετικά με την δημόσια υγεία και δη σε θέματα υγείας μετακινούμενων και ευπαθών πληθυσμών και έχουν πλήρως ενταχθεί στο υπάρχον δίκτυο αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες.

Επίσης, διοργάνωσε στην πόλη της Κω, εκπαιδευτική ημερίδα με αντικείμενο «Μετακίνηση Πληθυσμών και Δημόσια Υγεία: Δράσεις κατά την Πρώτη Υποδοχή», την οποία παρακολούθησε επιλεγμένος αριθμός αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας της Κω καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες επιχειρούν κατά τις αποστολές περισυλλογής και πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στην Κω και στην ευρύτερη περιοχή του Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση όσων στελεχώνουν αυτές τις αποστολές, σε θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, στην αναγνώριση αναγκών των πληθυσμών αυτών και στους τρόπους αντιμετώπισής τους, στον εντοπισμό πασχόντων από χρόνια ή μεταδοτικά νοσήματα και στην παραπομπή τους σε μονάδες υγείας, στα μέτρα προφύλαξης και εν γένει στις βέλτιστες πρακτικές υγειονομικής ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα.

Συμπερασματικά τονίστηκε ότι οι μετακινούμενοι αυτοί πληθυσμοί αποτελούνται από νέα και υγιή άτομα τα οποία δεν απειλούν με μετάδοση νοσημάτων το γηγενή πληθυσμό, καθώς λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης.

Sponsored Post