Παρθένος ετών 43 απέκτησε βιονικό πέος 20 εκατοστών

Παρθένος ετών 43 απέκτησε βιονικό πέος 20 εκατοστών

Ο Abad παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια, όμως η γυναίκα του τον χώρισε σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της κατάστασής του. Ο ίδιος επεβλήθη σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων με αποτέλεσμα με αποτέλεσμα πλέον να διαθέτει ένα τεχνητό μόριο, το οποίο διαθέτει κουμπιά στο σημείο των όρχεων. Τα κουμπιά αυτά θέτουν το σύστημα σε λειτουργία και το τερματίζουν.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως το σύστημα λειτουργεί με βάση τα υγρά του στομάχου, τα οποία αντλεί το σύστημα μόλις πατηθεί το κουμπί «on».