ΕΙΔΗΣΕΙΣ
26/08/2015 06:53 EEST | Updated 26/08/2015 06:54 EEST

Μεγάλη η πτώση στις βάσεις των περισσότερων Σχολών - Αναλυτικά οι συγκριτικές βαθμολογίες με το 2014

Sooc

Μεγάλη πτώση σημειώθηκε στις βάσεις εισαγωγής για τις Ανώτατες Σχολές της χώρας, ακόμα και στις δημοφιλείς Ιατρικές και Νομικές Σχολές. Η πτώση ήταν αναμενόμενη, λόγω της δυσκολίας των φετινών θεμάτων και της νέας ρύθμισης για τις μετεγγραφές που θα μειώσει δραματικά τον αριθμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Νομική Αθήνας βρίσκεται φέτοςστα 18.223 μόρια, ενώ το 2014 η βάση βρισκόταν στα 18.714. Όσον αφορά την Ιατρική Αθήνας, η βάση της έπεσε από το βάθρο των 19.000 μορίων, αφού ο τελευταίος εισαγόμενος μπαίνει με 18.924 μόρια. Πέρυσι η βάση ήταν στα 19.233 μόρια.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στα 16.680 μόρια, την στιγμή που πέρυσι ήταν στα 17.525. Ακόμα και η Αρχιτεκτονική ΜηχανικώνΑθήνας σημείωσε πτώση 526 μορίων, πέφτοντας στα 19.838 μόρια. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου έπεσε στα 18.540 μόρια.

Στις Οικονομικές Σχολές η πτώση δεν ήταν τόσο μεγάλη, λόγω της επιτυχίας των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σημείωσε μάλιστα άνοδο 50 μορίων, ανεβαίνοντας στα 16.370 μόρια.

Δείτε αναλυτικά πως διαφοροποιούνται οι βάσεις σε σχέση με πέρυσι:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015