ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2015 14:50 EEST | Updated 15/09/2015 14:50 EEST

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για κατ' εξαίρεση προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΑΕΝ εντός προεκλογικής περιόδου

eurokinissi

Προσλήψεις σε ΔΕΗ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού επέτρεψε το ΣτΕ, βάσει νόμου, που ορίζει ότι, σε προεκλογική περίοδο μπορούν να γίνουν κατεξαίρεση προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ., μόνον εφόσον προηγηθεί θετική γνώμη της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που να πιστοποιεί την αναγκαιότητα τους.

Συγκεκριμένα, η τριμελής επιτροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενέκρινε την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 579 ατόμων από την  ΔΕΗ, καθώς επίσης και την πρόσληψη εκπαιδευτικών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Από τους προσληφθέντες στη ΔΕΗ, η διάρκεια της σύμβασης των οποίων θα είναι οκτάμηνη, 558  ατόμων θα απασχοληθούν στη γενική διεύθυνση ορυχείων της ΔΕΗ, 17 άτομα στη γενική διεύθυνση παραγωγής και 4 άτομα στη διεύθυνση υγείας και ασφάλειας στην εργασία της γενικής διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων.

Το μεγαλύτερο μέρος των προσληφθέντων θα τοποθετηθεί σε αυτόνομους σταθμούς της ΔΕΗ διαφόρων  νησιών, σε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, κλπ.

Παράλληλα το ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και την πρόσληψη  ωρομίσθιων καθηγητών για τα ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου και ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων-Μηχανικών.