ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/09/2015 15:29 EEST | Updated 16/09/2015 15:30 EEST

Τα δικαιώματα των προσφύγων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα

ASSOCIATED PRESS
A woman with a baby, saying they are from Syria, arrives with other refugees at the train station of the southern German border town Passau, Tuesday, Sept. 15, 2015, after they have been taken off a train by German border police for registration. Germany introduced temporary border controls Sunday to stem the tide of thousands of refugees streaming across its frontier, sending a clear message to its European partners that it needs more help with an influx that is straining its ability to cope. (AP Photo/Markus Schreiber)

Στην Ελλάδα οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται να μετακινούνται ελεύθερα στη χώρα. Εάν είναι άστεγοι, μπορούν να ζητήσουν κατάλυμα σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας, ενώ μπορούν να εργαστούν με τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Μετά την έγκρισή τους τους χορηγείται άδεια τριετούς παραμονής. Τι δικαιώματα όμως έχουν οι αιτούντες άσυλο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης;

Η σελίδα Euronews δημιούργησε τον ευρωπαϊκό χάρτη με βάση τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο σε κάθε χώρα.

Στην Αυστρία, οι πρόσφυγες λαμβάνουν μηνιαία χρηματική βοήθεια (120 με 240 ευρώ για το ενοίκιο, 210 για τις βασικές ανάγκες). Ακόμα και εκείνοι που ζουν στα κέντρα φιλοξενίας λαμβάνουν 50 ευρώ και δωρεάν γεύματα. Για να εργαστούν πρέπει πρώτα να εγκριθεί η παραμονή τους στη χώρα.

Στο Βέλγιο, όσοι διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας λαμβάνουν κάθε εβδομάδα 7,40 ευρώ, ενώ δίνεται η ευκαιρία εργασίας μέσα στον συγκεκριμένο χώρο. Μετά από ένα εξάμηνο οι πρόσφυγες μπορούν να εργαστούν και εκτός του κέντρου φιλοξενείας.

Στην Βουλγαρία οι πρόσφυγες μπορούν να εργαστούν μόνο όταν εγκριθεί η άδειά τους, όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Όσοι καταφέρουν να λάβουν άσυλο στην Κροατία, λαμβάνουν χρηματικό ποσό για το ενοίκιό τους για δύο χρόνια.

Στην Κύπρο οι αιτούντες μπορούν να εργαστούν μετά από έξι μήνες. Αυτοί που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες μπορούν να φέρουν μέλη της οικογενείας τους στη χώρα, όμως οι άδειες πρέπει να ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια.

Στην Τσεχία οι αιτούντες δεν μπορούν να εργαστούν τον πρώτο χρόνο, ενώ όσοι ζουν στα κέντρα φιλοξενίας λαμβάνουν 13,29 ευρώ το μήνα. Όταν εγκριθεί το αίτημά τους, τότε λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματική βοήθεια, όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μόλις εγκριθεί η άδεια παραμονής ενός πρόσφυγα στην Δανία, λαμβάνει το μισό επίδομα ανεργίας, ενώ μπορεί να λάβει επιπλέον χρήματα εάν περάσει τεστ Δανέζικων. Πριν την έγκριση, οι αιτούντες μπορούν να εργαστούν.

Στην Εσθονία οι αιτούντες λαμβάνουν 90 ευρώ το μήνα, καθώς και καθαρά ρούχα. Μόλις εγκριθεί το αίτημά τους, δικαιούνται τα ίδια επιδόματα με τους κατοίκους.

Στη Φινλανδία οι αιτούντες λαμβάνουν ποσό ίσο με 316 ευρώ το μήνα, όμως οφείλουν να εργαστούν για το δημόσιο. Αφού εγκριθεί το αίτημά τους, λαμβάνουν βοήθεια για να βρουν εργασία, μπορούν να λάβουν τα ίδια επιδόματα με τους μόνιμους κατοίκους και παρακολουθούν μαθήματα Φινλανδικών.

Στη Γαλλία οι αιτούντες μπορούν να λάβουν 343,50 ευρώ το μήνα, τους παρέχεται δωρεάν ασφάλεια υγείας, όμως δεν μπορούν να εργαστούν τον πρώτο χρόνο.

Στη Γερμανία οι αιτούντες λαμβάνουν 143 ευρώ το μήνα, ζουν σε κέντρα φιλοξενίας και μετά την έγκρισή τους λαμβάνουν τουλάχιστον 400 ευρώ το μήνα.

Στην Ουγγαρία οι πρόσφυγες λαμβάνουν 22,76 ευρλω.

Στην Ιρλανδία οι αιτούντες άσυλο μένουν σε κέντρα φιλοξενίας και λαμβάνουν εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι.

Στην Ιταλία, οι αιτούντες δεν μπορούν να εργαστούν τους πρώτους μήνες και το κράτος παρέχει 35 ευρώ στα κέντρα φιλοξενίας για το κάθε άτομο που διαμένει εκεί.

Στην Λετονία, οι αιτούντες λαμβάνουν 2,15 ευρώ τη μέρα. Μετά την έγκρισή τους λαμβάνουν 256 ευρώ το μήνα.

Στην Λιθουανία, οι αιτούντες λαμβάνουν 10 ευρώ το μήνα και διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας. Μετά την έγκρισή τους τα έξοδα διαμονής τους τα καλύπτει το κράτος.

Στο Λουξεμβούργο, ο κάθε ενήλικας λαμβάνει 225 ευρώ το μήνα και μπορούν να εργαστούν εάν η έγκριση του αιτήματός τους αργήσει.

Στην Μάλτα οι άνδρες διαμένουν σε κέντρα κράτησης για 18 μήνες και οι γυναίκες με τα παιδιά φιλοξενούνται σε χώρους που διατηρεί η Καθολική Εκκλησία και το κράτος.

Στην Ολλανδία οι αιτούντες διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και λαμβάνουν μικρά χρηματικά ποσά για τις βασικές ανάγκες.

Οι αιτούντες άσυλο στη Νορβηγία μπορούν να εργαστούν και λαμβάνουν δωρεάν ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης.

Στην Πολωνία, οι αιτούντες λαμβάνουν μικρό χρηματικό ποσό για τις βασικές τους ανάγκες. Όταν εγκριθεί το αίτημά τους λαμβάνουν 300 ευρώ το μήνα.

Στην Πορτογαλία, οι αιτούντες δεν μπορούν να εργαστούν, όμως δικαιούνται να λάβουν χρηματική βοήθεια.

Στη Ρουμανία, όσοι πρόσφυγες εγκριθούν λαμβάνουν 236 δολάρια το μήνα για εννέα μήνες.

Στη Σλοβενία, οι αιτούντες μπορούν να εργαστούν και λαμβάνουν 18 ευρώ το μήνα.

Στην Ισπανία, οι αιτούντες λαμβάνουν χρηματική βοήθεια για τις βασικές τους ανάγκες και μπορούν να εργαστούν μετά από έξι μήνες.

Στη Σουηδία, οι αιτούντες διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και λαμβάνουν 2,57 ευρώ το μήνα. Μετά την έγκρισή τους τους παρέχεται βοήθεια εξεύρεσης εργασίας.

Στην Ελβετία, οι πρόσφυγες λαμβάνουν 1.094 ευρώ το μήνα. Όταν εγκριθεί το αίτημά τους, μπορούν να εργαστούν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αιτούντες δικαιούνται μικρά χρηματικά ποσά, μόλις όμως εγκριθεί το αίτημα τους, λαμβάνουν κανονικά επιδόματα.

Πηγή:Euronews

Sponsored Post