ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
16/09/2015 10:16 EEST

ΟΟΣΑ: Δραματική μείωση 27,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα από το 2007

A pensioner waits to enter a bank as others stand in a queue to use an ATM of the branch in Athens, Thursday, July 9, 2015. Greece's government is racing to finalize a plan of reforms for its third bailout, hoping this time the proposal will meet with approval from its European partners and stave off a potentially catastrophic exit from Europe's joint currency, the euro, within days. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)
ASSOCIATED PRESS
A pensioner waits to enter a bank as others stand in a queue to use an ATM of the branch in Athens, Thursday, July 9, 2015. Greece's government is racing to finalize a plan of reforms for its third bailout, hoping this time the proposal will meet with approval from its European partners and stave off a potentially catastrophic exit from Europe's joint currency, the euro, within days. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περισσότερο από 1/4 από τις αρχές του 2007 ως το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στις χώρες-μέλη του, το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 27,5% την περίοδο 2007-2015, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να συρρικνώνεται το ίδιο διάστημα κατά 22,8%.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών έχει κατά μέσο όρο ξεπεράσει την αύξηση του ΑΕΠ για τις χώρες του οργανισμού από τότε που ενέσκηψε η χρηματοοικονομική κρίση το 2007.

Βάσει των στοιχείων του οργανισμού, το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 8,1% μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2007 και του πρώτου τριμήνου του 2015 για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη του οργανισμού αυξήθηκε μόνο κατά 3,2% την ίδια περίοδο.

Αναλυτικότερα, Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα σημειώθηκε πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 22,8% στο διάστημα 2007-2015, αλλά άνοδός του κατά 2,1% το 2014. Επίσης, υπήρξε μείωση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος κατά 27,5% την περίοδο της κρίσης, με αύξησή του (4,4%) πέρυσι. Οι κατά κεφαλήν καταναλωτικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 20% μεταξύ 2007 και αρχών 2015, τη στιγμή που πέρυσι αυξήθηκαν κατά 2%. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη από το 2007 ως το πρώτο τρίμηνο του 2015 υποχώρησε κατά 0,7%. Όσον αφορά στις αποταμιεύσεις, το ποσοστό αποταμίευσης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στις αρχές του 2007 ήταν 3,2%. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2013 το ποσοστό αυτό ήταν -11,1%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 είχε περιοριστεί η πτώση του στο 6,8%.

«Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στην αρχή της χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα λόγω τόσο των αυτόματων σταθεροποιητών και των υποστηρικτών δημοσιονομικών πολιτικών. Ωστόσο, αυτό συγκαλύπτει το γεγονός ότι εμφανίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες, καθώς η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να παραμένει κάτω από τα επίπεδα προ του 2007 σε μια σειρά χωρών, όπως η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, και από το 2010 η κατά κεφαλήν αύξηση του ΑΕΠ έχει ξεπεράσει το ρυθμό αύξησης του εισοδήματος των νοικοκυριών στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ», δήλωσε η Μαρτίν Ντουράντ, επικεφαλής στατιστικολόγος στον ΟΟΣΑ.