ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22/09/2015 03:12 EEST | Updated 22/09/2015 03:17 EEST

Έρευνα: Οι άνδρες μπορούν να διακρίνουν την άπιστη απλά και μόνο από την εμφάνισή της

shutterstock

Η...απιστία αποτελεί ένα άβολο μεν, υπαρκτό και...αρκετά κοινό (όσον αφορά στη συχνότητά του) κομμάτι των σχέσεων - δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελεί πολύ συχνό αντικείμενο έργων καλλιτεχνικής φύσης («Την απιστία δεν την συγχωράω», «Στην υγεία της αχάριστης», «www.apisti.com» κλπ κλπ).

Νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE, υποδεικνύει ότι οι άνδρες είναι σε θέση να καταλάβουν εάν μια γυναίκα είναι...πιστή ή όχι, απλά και μόνο από την εμφάνισή της.

Στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας από το University of Western Australia, η Dr. Σαμάνθα Λάιβερς αναζήτησε αποδείξεις όσον αφορά στη θεωρία ότι οι άνδρες έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται/ αξιολογούν εάν μια γυναίκα είναι πιστή ή όχι.

Η Λέιβερς έβαλε τους άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα να συγκρίνουν 17 ζευγάρια φωτογραφιών που απεικόνιζαν άγνωστες σε αυτούς γυναίκες, αντίστοιχων ηλικιών και εθνότητας. Σε κάθε ζεύγος, η μία από τις δύο δεν είχε κάνει ποτέ σεξ με άτομο άλλο από τον σύντροφό της ενώ ήταν σε σχέση. Η άλλη το είχε κάνει τουλάχιστον δύο φορές.

Η Λάιβερς ζήτησε από τους άνδρες να εκτιμήσουν ποια από τις δύο (σε κάθε ζεύγος) ήταν πιθανότερο να είναι πιστή. Η επιλογή αυτή ανατέθηκε δύο φορές, σε διαφορετικές ομάδες ανδρών. Όπως διαπιστώθηκε, απλά και μόνο κοιτώντας τα πρόσωπά τους, οι άνδρες ήταν σε θέση να κρίνουν σωστά στο 55%-59% των περιπτώσεων. Ακόμα και λαμβανομένου υπόψιν του ενδεχομένου του παράγοντα τύχη (50-50), το συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας θεωρείται στατιστικά σημαντικό.

«Δεν περιμένουμε να είναι 100% ακριβείς όταν απλά κοιτούν το πρόσωπο κάποιας για λίγα δευτερόλεπτα» είπε η Λάιβερς. «Αλλά το ότι επιδεικνύουν κάποια ακρίβεια ακόμα και με αυτά τα περιορισμένα δεδομένα είναι...cool» σημείωσε.

Σε αντίστοιχες έρευνες, τόσο με άνδρες, όσο και με γυναίκες, με αξιολόγηση μιας ολόκληρης σειράς φωτογραφιών, είχε φανεί ότι οι γυναίκες τα κατάφερναν καλύτερα. Τα κριτήρια φαίνονται να είναι διαφορετικά. Οι άνδρες φαίνονται να χρησιμοποιούν την αντίληψη περί αξιοπιστίας: «Εάν η “πιστή” φαίνεται πιο αξιόπιστη από την “άπιστη”, τότε ο συμμετέχων είναι πιο πιθανό να μαντέψει ότι είναι όντως η “πιστή”» σημειώνει η Λάιβερς. Το γιατί οι άνδρες χρησιμοποιούν αυτό το κριτήριο και όχι οι γυναίκες είναι άγνωστο.

Η έρευνα εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχετικά με τον ανταγωνισμό των σπερματοζωαρίων κατά τη γονιμοποίηση και το κατά πόσον αυτός άσκησε επιρροή στην ανθρώπινη εξέλιξη. Κατά την Λάιβερς, η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες ενδεχομένως να προσαρμόστηκαν ανάλογα για να αποφεύγουν την απιστία, διακρίνοντας τις γυναίκες που ήταν πιο πιθανό να προβούν σε αυτήν.