ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/10/2015 10:31 EEST | Updated 05/10/2015 13:14 EEST

Νέες αλλαγές στα capital controls

ASSOCIATED PRESS
A man uses an ATM of a bank after the government's decision last week to limit daily cash withdrawals to 60 euro ($66) in Athens, Tuesday, July 7, 2015. Greek Prime Minister Alexis Tsipras was heading Tuesday to Brussels for an emergency meeting of eurozone leaders, where he will try to use a resounding referendum victory to eke out concessions from European creditors over a bailout for the crisis-ridden country. (AP Photo/Petr David Josek)

Σε νέες αλλαγές στα capital controls, που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό προβαίνει το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του υπουργού, Ευκλείδη Τσακαλώτου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Σημειώνεται πως η προηγούμενη απόφαση εξαιρούσε από τους περιορισμούς την «είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού εμβάσματα προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη τους ανά ημερολογιακό μήνα».

Πλέον, ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται, καθώς, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης ια της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση θ΄ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: “ii) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους−πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό”».

Επίσης, αλλαγές σημειώνονται και όσον αφορά στις συναλλαγές νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών προς το εξωτερικό, ύψους όχι άνω των 5.000 ευρώ (η καθεμία) ανά πελάτη και ημέρα. Αναλυτικότερα, στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι «στην περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την περίπτωση ι΄ της ανωτέρω απόφασης, μετά τις λέξεις “πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η κάθε μία,” προστίθενται οι λέξεις: “ανά πελάτη, ανά ημέρα”».