ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
09/10/2015 09:14 EEST | Updated 09/10/2015 09:14 EEST

ΕΛΣΤΑΤ: Αποπληθωρισμός 1,7% τον Σεπτέμβριο

Eurokinissi

Στο 1,7% βρέθηκε το αποπληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του µηνός Σεπτεµβρίου 2015, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεµβρίου 2014 προκύπτει µείωση 1,7%, έναντι µείωσης 0,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον µήνα Σεπτέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον Αύγουστο 2015, παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους. Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2014 – Σεπτεµβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2013 – Σεπτεµβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 2,0%, έναντι µείωσης 1,4%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο.

Σύγκριση Σεπτεµβρίου 2015 µε Αύγουστο 2015

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 1,8% τον µήνα Σεπτέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2015, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές των δεικτών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

 • α) Κατά 0,4% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα τσιγάρα.
 • β) Κατά 38,4% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω επαναφοράς των τιµών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.
 • γ) Κατά 4,9% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω επαναφοράς των τιµών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.
 • δ) Κατά 0,6% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία και στα ξενοδοχεία.
 • ε) Κατά 0,7% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω επαναφοράς κυρίως των τιµών των ειδών ταξιδίου και λοιπών προσωπικών ειδών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις και λόγω αύξησης των τιµών στα ασφάλιστρα οχηµάτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας.

2. Από τις µειώσεις των δεικτών:

 • α) Κατά 0,2% της οµάδας «Στέγαση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών των ενοικίων κατοικιών.
 • β) Κατά 2,2% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη) και στη µεταφορά επιβατών µε αεροπλάνο.
 • γ) Κατά 0,7% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Σύγκριση Σεπτεµβρίου 2015 µε Σεπτέµβριο 2014

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 1,7% τον µήνα Σεπτέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεµβρίου 2014, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές :

1. Από τις µειώσεις των δεικτών :

 • α) Κατά 4,9% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω µείωσης των τιµών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
 • β) Κατά 7,4% της οµάδας «Στέγαση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών των ενοικίων κατοικιών, του πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού αερίου. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στον ηλεκτρισµό.
 • γ) Κατά 2,5% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, στα έπιπλα και διακοσµητικά είδη, στις µεγάλες οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή µη, στα είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυριού και στις οικιακές υπηρεσίες-υπηρεσίες οικιακής µέριµνας.
 • δ) Κατά 1,4% της οµάδας «Υγεία», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών των ιατρικών, οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών και των φαρµακευτικών προϊόντων. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στις κλινικές.
 • ε) Κατά 5,8% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών αγοράς αυτοκινήτων, στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη) και στην συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού προσωπικής µεταφοράς. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα εισιτήρια συνδυασµένων µεταφορών επιβατών, µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο, µεταφοράς επιβατών µε πλοίο, και στις οδικές µεταφορές επιβατών.
 • στ) Κατά 1,4% της οµάδας «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στον οπτικοακουστικό εξοπλισµό-υπολογιστές, στα θέατρα και στα είδη για παιχνίδια και αθλητισµό.
 • ζ) Κατά 0,9% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µεταδευτεροβάθµιας µη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ).
 • η) Κατά 3,7% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας, στα προσωπικά είδη, στην ασφάλιση οχηµάτων και στις άλλες υπηρεσίες.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

 • α) Κατά 3,7% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στο ψωµί και δηµητριακά, ψάρια γενικά, γαλακτοκοµικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, ζάχαρη- σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, πατάτες νωπές, λοιπά τρόφιµα, καφές-κακάο-τσάι. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στα κρέατα γενικά και στο µεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυµοί φρούτων.
 • β) Κατά 2,4% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα τσιγάρα.
 • γ) Κατά 1,8% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία και στα ξενοδοχεία.