Αγροτικά προγράμματα ύψους 111 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν

Αγροτικά προγράμματα ύψους 111 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν
A customer pushes her shopping cart between food stalls at an open air street market in Athens, Greece, on Saturday, July 11, 2015. Both Prime Minister Alexis Tsipras and Greece's creditors face tough decisions about how to shore up the country's financial system and reopen its lenders, which have been shut for two weeks amid record deposit withdrawals and doubts over the country's place in the euro area. Photographer: Yorgos Karahalis/Bloomberg via Getty Images
A customer pushes her shopping cart between food stalls at an open air street market in Athens, Greece, on Saturday, July 11, 2015. Both Prime Minister Alexis Tsipras and Greece's creditors face tough decisions about how to shore up the country's financial system and reopen its lenders, which have been shut for two weeks amid record deposit withdrawals and doubts over the country's place in the euro area. Photographer: Yorgos Karahalis/Bloomberg via Getty Images
Bloomberg via Getty Images

Προγράμματα ύψους 111 εκατ. ευρώ, που στοχεύουν στο άνοιγμα νέων αγορών και στην προώθηση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων εντός και εκτός της Ε.Ε. ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Το πρόγραμμα του 2016 στοχεύει σε επιλεγμένες τρίτες χώρες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, κυρίως στους τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες στην αγορά, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το χοιρινό κρέας.

Τα κυριότερα στοιχεία των νέων κανόνων για την προώθηση είναι:

-Σημαντική αύξηση της βοήθειας που διατίθεται για εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης: οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να αυξηθούν σταδιακά από 61 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019 (111 εκατ. ευρώ το 2016).

- Σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ σε σύγκριση με το ισχύον καθεστώς (ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ 70% για τα απλά προγράμματα που υποβάλλονται από οργάνωση ενός κράτους μέλους, 80% για τα πολυπρογράμματα και τα προγράμματα που αφορούν τρίτες χώρες, 85% για τα προγράμματα αντιμετώπισης της κρίσης και 75-85% για τις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα), ενώ η εθνική συγχρηματοδότηση καταργείται ώστε να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

-Θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προώθησης, που θα συμβάλει στη μεγαλύτερη στόχευση των σχετικών μέτρων. Η στρατηγική αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα:

την αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων που προορίζονται για τρίτες χώρες και των πολυκρατικών προγραμμάτων (προγράμματα που καταρτίζονται από οργανώσεις διαφόρων κρατών μελών), μέσω ενός υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης γι΄ αυτές τις δύο κατηγορίες την κάλυψη του κενού ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων, εν γένει, και, ειδικότερα, των προϊόντων που είναι αναγνωρισμένα από τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητα.

(πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δημοφιλή