ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυνατότητα διαγραφής χρεών έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο, βάσει του τρίτου μνημονίου. Ποια τα κριτήρια

Euro notes close-up
Euro notes close-up
sandramo via Getty Images

Δυνατότητα διαγραφής χρεών τους προς το Δημόσιο θα έχουν πολίτες, όπως προβλέπεται από το τρίτο μνημόνιο και αυτή αφορά οφειλές προς την εφορία, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία έως μέχρι 20.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για τη διαγραφή των οφειλών είναι τα εξής:

-Ο οφειλέτης να μην έχει ακίνητη περιουσία

-Να μην έχει κάνει καμία πράξη διάθεσης περιουσίας τα τελευταία τρία χρόνια

-Να μην έχει στην κατοχή του άλλα περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις ως 1.000 ευρώ

-Να μην έχει κανένα εισόδημα ένα χρόνο πριν την αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη διαγραφή του χρέους

-Να μην υπάρχει ενυπόθηκο δάνειο στο όνομά του

-Το ύψος των χρεών προς τράπεζες και Δημόσιο να μην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ

- Να έχει δείξει καλή πρόθεση για συνεργασία με τις τράπεζες ως προς την αποπληρωμή των χρεών του

Αφού ο οφειλέτης κάνει την αίτηση στο Ειρηνοδικείο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις πετυχαίνει την άρση κάθε δίωξης σε βάρος του και ταυτόχρονα για 18 μήνες πετυχαίνει προσωρινή απαλλαγή από τα χρέη. Εάν μετά την παρέλευση του 18μήνου αποδειχθεί ότι η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη εξακολουθεί να μην του επιτρέπει να αποπληρώσει τα χρέη του, τότε απαλλάσσεται πλήρως από το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του.

Popular in the Community