ΔΙΕΘΝΕΣ
28/10/2015 15:58 EET | Updated 28/10/2015 16:47 EET

Νέους κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ θέσπισε το ΕΚ

Jupiterimages via Getty Images
Woman grocery shopping

Νέους κανόνες με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων χωρίς να θιγεί η καινοτομία στην ΕΕ, θέσπισε η ολομέλεια του ΕΚ, εγκρίνοντας έκθεση για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των νέων τροφίμων.

Η αναθεώρηση του κανονισμού είναι απαραίτητη, καθώς ο προϋπάρχων ισχύει από το 1997 και από τότε έχουν αναπτυχθεί πολλά νέα τρόφιμα και συστατικά και έχει υπάρξει τεχνολογική πρόοδος.

Τα νέα τρόφιμα περιλαμβάνουν προϊόντα όπως τα έντομα και τα νανοϋλικά αλλά και μύκητες, φύκια και νέες χρωστικές ουσίες. Είναι προϊόντα που αναπτύχθηκαν πρόσφατα, καινοτόμα τρόφιμα ή τρόφιμα που παράγονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής. Ως νέα τρόφιμα, ορίζονται επίσης, τρόφιμα που παραδοσιακά καταναλώνονται εκτός ΕΕ.

Με τους νέους κανόνες, τα νέα τρόφιμα θα υποβάλλονται σε ελέγχους ασφαλείας και η έγκρισή τους θα γίνεται μέσα από μια πλήρως εναρμονισμένη πανευρωπαϊκή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), θα πρέπει να αξιολογεί αν κάποιο τρόφιμο είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Μετά από απαίτηση των ευρωβουλευτών στις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις, οι προτεινόμενοι κανόνες καλύπτουν επίσης τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, μέχρι να εγκριθεί συγκεκριμένη νομοθεσία για την κλωνοποίηση, καθώς και νέος ορισμός για τα νανοϋλικά και για τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα.

Μετά το πράσινο φως από την ολομέλεια, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι απορρίφθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έδινε δικαίωμα στα κράτη-μέλη για απαγορεύσεις των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

Το σχετικό νομοθετικό ψήφισμα που προτείνεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγιείας και Ασφάλειας Τροφίμων, εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές με 577 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 38 αποχές.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)