ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13/11/2015 16:39 EET | Updated 13/11/2015 16:40 EET

Τα ανθρώπινα κύτταρα δείχνουν πότε και αν θα εμφανίσουν καρκίνο σύμφωνα με νέα έρευνα

Coneyl Jay via Getty Images
Apoptosis, Cancer cell destruction. Killer T-Lymhotcyte attacking a Cancer CellArtists impression in the style of Scanning Electron Micrography SEM. Image is a computer generated illustration showing a killer T-Lymphocyte, part of the bodies immune system, [ light blue colour ] causing a cancer cell [ blue green colour ] to go into Programmed Cell Death [PCD] by attacking it with specific chemicals . Apoptic bodies balloon from the cancer showing it is in a state of PCD. Apoptosis occurs natural

Σχεδόν κάθε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού έχει ένα είδος «ρολογιού» που υπολογίζει πόσο γρήγορα μεγαλώνουμε και εάν θα εμφανίσουμε καρκίνο.

Επιστήμονες έχουν ανακαλύψει συγκεκριμένο μοτίβο μεταλλάξεων στο DNA που μπορεί να αναπτυχθεί με συγκεκριμένο ρυθμό στην ζωή ενός ανθρώπου. Οι μεταλλάξεις που μπορεί να καταστρέψουν τα υγιή κύτταρα και να δημιουργήσουν καρκινικά, φαίνεται να λαμβάνουν χώρο σε διαφορετικές ταχύτητες σε διαφορετικούς ιστούς.

Η έρευνα αναφέρει ότι αυτό το εύρημα μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία μιας νέας μεθόδου αντιμετώπισης του καρκίνου, η οποία θα στοχεύσει στην μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων.

Την έρευνα διεξήγαγε ο γενετιστής και διευθυντής του Ινστιτούτου Wellcome Trust Sanger στο Κέιμπριτζ, Michael Stratton, με την ομάδα του.

«Στην διάρκεια μιας ζωής, κύτταρα του σώματος αποκτούν μεταλλάξεις. Ορισμένες διαδικασίες πιθανότατα συμβάλλουν στις μεταλλάξεις που λαμβάνουν χώρα στο κύτταρο και η καθεμία αφήνει την υπογραφή του στο γονιδίωμα του κυττάρου. Ορισμένες διαδικασίες τροφοδοτούν τις μεταλλάξεις σε σταθερό ρυθμό και ο αριθμός των μεταλλάξεων είναι ανάλογος με την ηλικία κάποιου», είπε ο επιστήμονας.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τις συχνότητες DNA 36 διαφορετικών καρκινικών κυττάρων 10.000 ανθρώπων, αναζητώντας συγκεκριμένα μοτίβα που λειτουργούν σαν «υπογραφές» μορφών καρκίνου. Αυτό που διαπίστωσαν, είναι ότι παρόλο που κάποιες μεταλλάξεις τροφοδοτούνταν από το κάπνισμα και την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν είναι ξεκάθαρο τι προκαλεί κάποιες άλλες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι σε συγκεκριμένους ιστούς, όπως είναι το στομάχι και το έντερο, οι μεταλλάξεις γίνονταν σε πολύ γρηγορότερο ρυθμό. Στο στήθος και τις ωοθήκες από την άλλη, ίσχυε ακριβώς το αντίθετο.