ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18/11/2015 06:23 EET | Updated 18/11/2015 06:25 EET

Όλο το πολυνομοσχέδιο φωτιά για τα προαπαιτούμενα: Φορός σε ΟΠΑΠ, κρασί. Τι αλλάζει σε ΤΧΣ , 100 δόσεις και φάρμακα

eurokinissi

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (17/11), το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή με τα προαπαιτούμενα των θεσμών που θα ψηφιστεί το βράδυ της Πέμπτης και θα ξεκλειδώσουν τις δόσεις των 2 δισ + 10 δισ. ευρώ για την ανακεφαλοποιήσση των ελληνικών τραπεζών.

Αναλυτικότερα στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπεται η επιβολή τέλους 0,05 ευρώ ανά στήλη κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί (40 ευρώ ανά εκατόλιτρο) αποτελούν τα ισοδύναμα για την μη επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από τον πάροχο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, τα έσοδα από το τέλος στα τυχερά παιχνίδια είναι 460- 560 εκατ ευρώ ετησίως, ενώ από τον φόρο στο κρασί 110 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σχετικά με τη φορολογία στα κρασία, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα απλά κρασιά, τα οποία παράγουν ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογένειας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του παρόντα Κώδικα για φορολογικούς σκοπούς.»

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για μια φιάλη κρασί (0,75 λίτρα) η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε περίπου 0,30 ευρώ.

ΣΤο πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης διατάξεις για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τις αλλαγές στις 100 δόσεις, τις θεσμικές παρεμβάσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διατάξεις για τον περιορισμό της νοσοκομειακής δαπάνης, για την κοινοποίηση στοιχείων του κράτους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ περιορίζει σε 2 έτη (από 5 σήμερα) την θητεία της ΓΓΔΕ.

Όσον αφορά τα νέα τέλη κυκλοφορίας αυτά αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας.

Το χρονοδιάγραμμα για τη δόση

Σε ότι αφορά τα 10 δισ. ευρώ, θα κλείσουν τα βιβλία προσφορών θα γίνουν οι ενέργειες από την Τράπεζα της Ελλάδας και όταν είναι γνωστό το ποσό που θα χρειαστεί να έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα γίνει η μεταβίβαση του ποσού που χρειάζεται από τον ESM

Σχετικά με την ρύθμιση για τις 100 δόσεις, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι ο φορολογούμενος που έχει ενταχθεί σε αυτήν θα πρέπει προκειμένου να μην τη χάσει να εξοφλεί εγκαίρως τις νέες φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας.

Για το χρονικό διάστημα έως τις 30 Ιουνίου έχει διορία 30 ημερών για να εξοφλήσει νέες οφειλές. Η διορία μειώνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 στις 15 ημέρες και από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να καθυστερεί ούτε μια ημέρα την αποπληρωμή νέων οφειλών εφόσον θέλει να παραμείνει στις 100 δόσεις. Ωστόσο, μπορεί να παραμείνει στις 100 δόσεις εφόσον πριν λήξει μια νέα οφειλή υποβάλει αίτηση και ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που του χορηγείται χωρίς προϋποθέσεις εφόσον η νέα οφειλή του είναι έως 50.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ρύθμιση χάνεται όταν εντός του 2017 ο φορολογούμενος καθυστερήσει την πληρωμή μιας νέας φορολογικής οφειλής εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την καθυστέρηση προηγούμενης οφειλής.

Για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση οφειλών άνω των 50.000 ευρώ θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει στην εφορία αδυναμία πληρωμής.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει δικαστική απόφαση σε βάρος του ενοικιαστή που δεν καταβάλει τα ενοίκια προκειμένου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αποφύγει να φορολογηθεί για τα ενοίκια που δεν εισέπραξε.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, «τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και αποκτώνται από 1.1.2015 και εξής φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολή ή επιδίκασης μισθωμάτων».

Θητεία Γραμματέα Εσόδων

Ορίζεται ότι η πρώτη θητεία του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) θα είναι διετής αντί για πενταετής. Με σειρά διατάξεων οριοθετούνται οι ευθύνες των ελεγκτικών οργάνων της φορολογικής διοίκησης, όπως η ευθύνη του ΓΓΔΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση του ΓΓΔΕ δεν υπάρχουν ευθύνες, εκτός και έχει ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια.

Φορολογικό απόρρητο

Δίνεται πρόσβαση σε συγκεκριμένους ερευνητές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στα φορολογικά δεδομένα των πολιτών με αποκλειστικό στόχο στην διευκόλυνση του ερευνητικού- στατιστικού τους έργου.

Επίσης το όριο δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων για τη φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο εν λόγω μηχανισμός, ορίζεται σε 570 εκατ. ευρώ για το 2016, σε 550 εκατ. ευρώ για το 2017 και σε 530 εκατ. ευρώ για το 2018 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

«Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισθέντα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων», σημειώνει το νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται, στη φαρμακευτική δαπάνη για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για φαρμακευτικά προϊόντα από δημόσια νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλο δημόσιο φορέα και οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από το φαρμακευτικό μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back).

Τέλος στο νομοσχέδιο αναφέρονται και τα νέα κριτήρια για την προστασία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου