ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/11/2015 09:27 EET | Updated 19/11/2015 09:33 EET

Τέλος στον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Sooc

Καταργείται ο ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση με τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τα συμπληρωματικά προαπαιτούμενα.

Πιο συγκεκριμένα, επαναφέρεται η απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το καθεστώς ΦΠΑ, ενώ σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο ΦΠΑ θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται. Προϋπόθεση είναι να έχουν εκδοθεί πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο.

Sponsored Post