ΕΙΔΗΣΕΙΣ
04/12/2015 07:53 EET

Beesness Better: Μια startup για τη βελτιστοποίηση της μελισσοκομικής παραγωγής

Florin Tirlea

Να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση, με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είχαν την ευκαιρία 42 νεοφυείς ομάδες μέσα από το έργο της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ.

Με την έναρξη της λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, αναδείχθηκε ένα «φυτώριο» καινοτόμων επιχειρήσεων, στην καρδιά της Αθήνας. Σκοπός του ΕΒΕΑ ήταν και παραμένει να συμβάλει, όχι μόνο στη μείωση του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου, αλλά κυρίως στην υπέρβαση μιας σειράς εμποδίων και προβλημάτων που οι νεοφυείς επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Beesness Better. Η εκμετάλλευση της τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας ανοίγει νέες προοπτικές σε κλάδους όπως η μελισσοκομία. Οι μελισσοκόμοι μετακινούν τα μελισσοσμήνη τους συχνά αναζητώντας βοσκές πλούσιες σε μελισσοκομική χλωρίδα. Η ανάγκη για παρακολούθηση του μελισσοσμήνους και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτό αναπτύσσεται απαιτεί συχνές μετακινήσεις, ενώ η μη αυτοματοποιημένη και συστηματική καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζωή του μελισσοσμήνους δεν ενθαρρύνει τη στατιστική αξιοποίηση των δεδομένων προς την κατεύθυνση εξόρυξης νέας γνώσης.

Η επιχειρηματική ιδέα της Beesness Better αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ενεργειακά αυτόνομο, που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη μελισσοκομική κυψέλη, όπως το βάρος, οι μικροκλιματικές συνθήκες εντός και εκτός κυψέλης αλλά και παραμέτρων, όπως η ηχητική δραστηριότητα του μελισσοσμήνους. Τα δεδομένα συλλέγονται σε περιοδική βάση, αλλά και όταν κάποιες κρίσιμοι παράμετροι ξεπεράσουν κάποιες τιμές. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω συστήματος ηλεκτρονικών και αισθητήρων, σύστημα GPS καταγράφει την ακριβή θέση της μελισσοκομικής κυψέλης, ενώ η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε απομακρυσμένο server μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα (ιστορικό) γίνεται μέσω ιστοτόπου αλλά και μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της στατιστικής επεξεργασίας που γίνεται στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση των δεδομένων μέσω της συσχέτισης των μεταβλητών (π.χ. βάρος, ακριβής τοποθεσία, καιρικές συνθήκες) και η καθοδήγηση του μελισσοκόμου μέσω συγκεκριμένων συμβουλευτικών ενεργειών. Έτσι, ο μελισσοκόμος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη και γνώση από την επεξεργασίας των δεδομένων.

Η ιδέα της Beesness Better απευθύνεται τόσο στον ερασιτέχνη ή επαγγελματία μελισσοκόμο τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η επιχειρηματική ομάδα αποτελείται από το Δ. Μητροβγένη, Ηλεκτρονικό Μηχανικό (MSc. Μικροηλεκτρονική, MΒΑ) με εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και τη Χ. Τσαπέρα, Μαθηματικό (MSc. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων, MSc. Πληροφοριακά Συστήματα) με εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων. Το Δεκέμβριο του 2014, η Beesness Better επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη Θ.Ε.Α. του Ε.Β.Ε.Α και στην παρούσα φάση εργάζεται προς τη βελτίωση και έλεγχο του πρωτοτύπου.

Το έργο Θ.Ε.Α. είναι μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, και εντάχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα “Έργο: Αθήνα" και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ.