ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/12/2015 06:13 EET | Updated 10/12/2015 06:22 EET

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης

Shutterstock / Natasha Kramskaya

Στην Βουλή κατατέθηκε από το βράδυ της Τετάρτης το σχέδιο νόμου «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις», το οποίο θα εισαχθεί τη Δευτέρα στην αρμόδια επιτροπή για επεξεργασία, ενώ η ψήφισή του αναμένεται να γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου, μετά από απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νικόλαου Παρασκευόπουλου.

Με το νομοσχέδιο αυτό , όπως επισημαίνεται, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Αφενός η ισχύς του συμφώνου επεκτείνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια και αφετέρου η σημασία και οι συνέπειες του συμφώνου ενισχύεται δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών. Επίσης ενισχύεται η ιδιωτική αυτονομία στις περιουσιακές τους σχέσεις . Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται μια ισορροπία μεταξύ αφενός της ιδιωτικής αυτονομίας και αφετέρου της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το Έθνος, με το σύμφωνο συμβίωσης τα ομόφυλα και τα ετερόφυλα ζευγάρια θα μπορούν πλέον να διεκδικούν (όπως και σύζυγοι) το δικαίωμα συνυπηρέτησης που υπάρχει στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ μέσα σε ένα 6μηνο θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα καθορίζει και όλα τα υπόλοιπα εργασιακά και ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα που μπορεί να έχει το ζευγάρι.

Μεταξύ άλλων, θα δοθούν δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δυνατότητα σύνταξης χηρείας και μελετάται το ενδεχόμενο αναγνώρισης οικογενειακού επιδόματος, όπως ακριβώς ισχύει και για τον γάμο, και υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης.

Ακόμα, θα επιτρέπεται η εφαρμογή διατάξεων για το επώνυμο των των συμβασιούχων και των παιδιών τους, τη γονική τους επιμέλεια και την αναγνώριση της πατρότητας. Ακόμα, σύμφωνα με το Έθνος, προβλέπεται η αντίστοιχη εφαρμογή διατάξεων του κληρονομικού δικαίου μετά τον θάνατο αλλά και του δικαιώματος για διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου, με τη διαφορά ότι επιτρέπεται στα ζευγάρια κατά τη σύναψη του συμφώνου να παραιτούνται -εφόσον το επιθυμούν- από τη νόμιμη μοίρα (σε κληρονομιά) ή από τη διατροφή, έχοντας την ευχέρεια να αντιμετωπίσουν κατά βούληση τα περιουσιακά αυτά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή γίνεται αυστηρότερη η λύση του συμφώνου συμβίωσης, καθώς δεν αρκεί η απλή γνωστοποίηση του χωρισμού. Το σύμφωνο θα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα απόκτησης άδειας παραμονής και ιθαγένειας, δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει στο δικαστήριο ο ένας σύντροφος κατά του άλλου, αλλά και αναγνώριση του συντρόφου ως οικείου για ιατρικά θέματα.