ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18/01/2016 14:12 EET | Updated 18/01/2016 16:15 EET

Τράπεζα της Ελλάδας: Ποσό 1,15 δισ. ευρώ υπέρ του Δημοσίου από τα κέρδη του 2015

Menelaos Myrillas / SOOC

Στα 1,149 δισ. ευρώ φτάνει το μέρισμα που θα εισφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας στο Ελληνικό Δημόσιο από τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς.

Όπως ανακοίνωσε, πριν από λίγο, η ΤτΕ, τα κέρδη της τράπεζας στη χρήση 2015 ανήλθαν σε 1,162 δισ. ευρώ έναντι 654,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού, διαμορφώθηκαν σε 1.897 δισ. ευρώ έναντι 1.118,2 δισ. ευρώ στη χρήση 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 69,7%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αυξημένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2015, η ρευστότητα από τον ELA που είχε χορηγηθεί στις ελληνικές τράπεζες έφθασε τα 68,9 δισ. ευρώ από μόλις 1 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2014, ενώ ο δανεισμός τους απευθείας από την ΕΚΤ διαμοφώθηκε στα 38,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος, διαμορφώθηκαν σε 1.76 δισ. ευρώ έναντι 1.003 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 75,8%.
  • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 22,2% και διαμορφώθηκαν σε 89,8 εκατ. ευρώ έναντι 73,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
  • Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 29,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
  • Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7%.

Όσον αφορά στα έξοδα της τράπεζας, τα γενικά λειτουργικά έξοδα (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 326,2 εκατ. ευρώ έναντι 333,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν, κυρίως, οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 408,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015. Oι προβλέψεις της τράπεζας έχουν δημιουργηθεί, για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, διαμορφώθηκαν σε 7.198,5 δισ. ευρώ.

Sponsored Post