ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/01/2016 13:31 EET | Updated 19/01/2016 13:32 EET

Το ΣτΕ επικύρωσε δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ του ΕΣΡ σε βάρος του Alpha

eurokinissi

Δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 1,5 εκ ευρω, που είχαν επιβληθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) καλείται να πληρώσει ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε  τη σχετική απόφαση.

Αφορούσαν μη νόμιμες δανειοδοτήσεις της τηλεοπτικής εταιρίας από το βασικό μέτοχο της Δημήτρη Κοντομηνά, οι οποίες έγιναν με το πρόσχημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τηλεοπτικής εταιρείας, η οποία δεν είχε αποφασιστεί.

Τα πρόστιμα (1 εκ. ευρώ και 500.000 ευρώ αντίστοιχα) επιβλήθηκαν το 2006 από το Ε.Σ.Ρ., βάσει του νόμου 3166/2003, που προβλέπει ότι, η χορήγηση δανείων από τους μετόχους προς τηλεοπτική εταιρεία απαγορεύεται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της (μεταγενέστερα με το νόμο 3310/2005 το όριο του δανεισμού μειώθηκε στο 1%).

Το ΕΣΡ είχε επιβάλλει και στο παρελθόν πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στον Alpha, για δανειακές υπερβάσεις, που αφορούσαν τα έτη  2002 – 2004  και συγκεκριμένα το 2002 δάνεισε σε σχέση με το κεφάλαιο της σε ποσοστό 48,44%, το 2003 σε ποσοστό  156 % και το 2004 σε ποσοστό 171,80 %.

Για το έτος 2004, όπου ο Alpha σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους 28,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε.» στην οποία από το 2001 μέτοχος είναι ο κ. Κοντομηνάς με ποσοστό 25% (συμμετοχή με 13,65 εκατ. Ευρώ), κρίθηκε ότι πρόκειται για συγκεκαλυμμένο δανεισμό του Alpha από τον μέτοχό της κ. Κοντομηνά, που υπερβαίνει το προβλεπόμενο επιτρεπόμενο όριο σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο (71.96%).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ο επιχειρηματίας «χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως παρένθετο πρόσωπο («όχημα») για τον δανεισμό» του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

Στη δεύτερη περίπτωση, όπου το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ, φέρεται ότι, τα δάνεια είχαν κατατεθεί  σε λογαριασμούς όψεως και όχι στον ειδικό λογαριασμό, που προορίζεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρά το γεγονός ότι, υπήρχε απόφαση για αύξηση του μετοχικού  κεφαλαίου.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του Μαίρη Σάρπ και εισηγητή το σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του τηλεοπτικού σταθμού και επικύρωσαν την απόφαση του  Ε.Σ.Ρ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι, δεν πλήττεται ο συνταγματικά προστατευόμενος πυρήνας του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, ούτε η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ δεν δέχτηκαν τον ισχυρισμό του τηλεοπτικού σταθμού ότι, το ποσό του προστίμου ήταν υπέρογκο, καθώς προβλέπεται ακόμη και ανάκληση της αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού.