ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/01/2016 09:37 EET | Updated 21/01/2016 10:14 EET

H Διευθύντρια του τμήματος ψυχολογίας του BCA College γράφει για την ψυχολογία στην εργασία

H Διευθύντρια του τμήματος ψυχολογίας του BCA College Dr Άννα Τουλουμάκου γράφει για την ψυχολογία στην εργασία:

Σας έχει τύχει ποτέ να αναρωτηθείτε τι σχέση έχει η ψυχολογία με το χώρο της εργασίας, και περαιτέρω αν η εφαρμογή της ψυχολογίας στην εργασία δεν είναι παρά μια περιττή πολυτέλεια ή όχι? Θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα θέτοντας αρχικά μερικά ακόμη.

Σε ένα υποθετικό σενάριο, είστε εργαζόμενος/η σε μια εταιρία μεσαίου μεγέθους στην Ελλάδα εδώ και έναν χρόνο και είστε κάποια/ος που επιθυμεί και επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις στην εργασία της/ου αλλά και να νιώθει ικανοποιημένη/ος από αυτήν. Νιώθετε ότι παρενοχλείστε ή εκφοβίζεστε από κάποια/ον συνάδελφό σας, ή αντίθετα έχετε εμπλακεί σε ρομαντική σχέση με μια/έναν συνάδελφό σας. Ή ακόμη, έχετε σοβαρές διαφωνίες σε πρακτικό και ηθικό επίπεδο για τους προτεινόμενους από την ομάδα σας τρόπους/τα μέσα αποπεράτωσης του έργου που σας έχει ανατεθεί. Ενίοτε νιώθετε μάλιστα ότι κάποια/ος υποσκάπτει τις καθόλα έντιμες και συστηματικές πρακτικές που ακολουθείτε. Σε μια διαφορετική περίπτωση, νιώθετε ότι επέρχεται η εργασιακή εξουθένωση γιατί έχουν αυξηθεί δραματικά οι αρμοδιότητές σας ή δεν αντλείτε καμία ικανοποίηση από την εργασία σας με την παρούσα μορφή της καθώς δεν χρησιμοποιείτε τις δεξιότητές σας ή δεν έχετε πεισθεί για την σκοπιμότητα του έργου που σας ανατέθηκε. ‘Οσο μακριά κι αν γίνει η λίστα των υποθέσεων αυτών (και θα μπορούσε να είναι πολύ μακριά και τηρουμένων των αναλογιών στους δύσκολους αυτούς καιρούς), η κεντρική ερώτηση είναι πάντα η ίδια: “τί κάνετε/που απευθύνεστε σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις?”

Ας εξετάσουμε ένα αρκετά διαφορετικό σενάριο, πριν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στην προηγούμενη ερώτηση. Είστε ο CEO της παραπάνω εταιρίας και έχετε φυσικά στόχο την επιτυχία και ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Σας απασχολούν μια σειρά ζητημάτων μεγάλο μέρος εκ των οποίων σχετίζονται με το ανθρώπινό κεφάλαιο του οργανισμού. Για παράδειγμα θέλετε να προσελκύσετε αποτελεσματικά και να διατηρήσετε ταλαντούχους εργαζόμενους, με το κατά το δυνατόν μικρότερο κόστος τόσο για τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής όσο και για τη διατήρησή τους. Θέλετε επίσης να μπορέσετε να παρέχετε ισορροπημένες και κοστολογημένες και ανταποδοτικές ευκαιρίες ανάπτυξης του προσωπικού σας, και να εξασφαλίσετε την αναγνώριση από ανταγωνιστές και εργαζόμενους. Και πάλι η λίστα είναι ενδεικτική και η ερώτηση... η ίδια: “τι κάνετε/που απευθύνεστε σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις?”

Αν αναζητήσουμε την απάντηση στις ερωτήσεις των δυο σεναρίων με το βλέμμα στραμμένο μέσα στον οργανισμό, η προφανής απάντηση είναι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και η ανώτερη διοίκηση. Αν αναζητήσουμε την απάντηση σε επίπεδο επιστημονικών κλάδων η προφανής απάντηση είναι η Ψυχολογία και η Διοίκηση ή ακόμη καλύτερα η Ψυχολογία εφαρμοσμένη στον τομέα της Εργασίας. Γιατί? Γιατί η κατανόηση, διαχείριση, και πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ευημερία ανθρώπων και οργανισμών. Αναρωτιέστε ακόμη αν ο τομέας της Ψυχολογίας της εργασίας είναι μια περιττή πολυτέλεια?

Η έρευνα για την συνεισφορά της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην εργασία στην ευημερία των οργανισμών διασκεδάζει κάθε τελευταία υπόνοια και πιστοποιεί ότι ο τομέας είναι πολύτιμος σύμμαχος ανθρώπων και οργανισμών. Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με τη σειρά της, σημαίνει τη μελέτη και κατανόηση παραγόντων όπως (μεταξύ άλλων) τα κίνητρα-επιθυμίες, οι ικανότητες, οι αξίες, η μνήμη, η αντίληψη, η ηθική, οι στόχοι, η ικανότητα λήψης απόφασης, η στρατηγική σκέψη του ενεργούντος, που την συνκαθορίζουν. Ενα πρόγραμμα που εστιάζει στη μελέτη όλων αυτών των παραγόντων χωρίς όμως να αγνοεί της αρχές της διοίκησης έχουν σχεδιάσει εκ του μηδενός και προσφέρουν με μεγάλη χαρά το τμήμα Ψυχολογίας του BCA σε αγαστή συνεργασία με το τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Plymouth.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμά αυτό στο link του Κολεγίου και από προηγούμενη παρουσίαση του προγράμματος στα μέσα.

Sponsored Post