ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/01/2016 10:15 EET | Updated 21/01/2016 10:15 EET

Μειώσεις 28,57% στα τεκμήρια για τις κατοικίες σε πολλές αστικές περιοχές της χώρας

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Οι επιπτώσεις σε 19 διαφορετικές κατηγορίες φόρων από τις αναδρομικές μειώσεις των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων κατά 3,95% έως 19,44% σε όσες περιοχές οι τιμές αυτές κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 650 έως 3.900 ευρώ ανά τ.μ.

Μειώσεις κατά 28,57% στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες χιλιάδων φορολογουμένων, για το διάστημα από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης και την υποχρέωση του Δημοσίου και των Δήμων να επιστρέψουν σε χιλιάδες άλλους πολίτες επιπλέον ποσά φόρων και τελών που τους επέβαλαν για την περίοδο Μαΐου 2015-Ιανουαρίου 2016 προκαλεί σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, η εφαρμογή της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη με την οποία τίθενται σε ισχύ νέες χαμηλότερες κατά 3,95% έως 19,44% αντικειμενικές τιμές ακινήτων σε όσες περιοχές της χώρας οι τιμές αυτές κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 650 έως και 3.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι μειώσεις που προβλέπει η απόφαση του κ. Αλεξιάδη ισχύουν αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015, όπως επιτάσσει η εκδοθείσα από τα τέλη του 2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει να μειωθούν αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή πλήθος φόροι που υπολογίζονται βάσει των αντικειμενικών αξιών. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται οι φόροι επί των τεκμηρίων, οι φόροι στα τεκμαρτά μισθώματα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης, καθώς και οι φόροι στις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές ακινήτων, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, που εισπράττεται υπέρ των Δήμων και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων.

Ουσιαστικά, το Δημόσιο και οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν σε χιλιάδες πολίτες τους επιπλέον φόρους που κατέβαλαν κατά την περίοδο από την 21η-5-2015 έως την 18η-1-2016, λόγω του υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με βάση τις προϊσχύσασες υψηλότερες αντικειμενικές αξίες. Τα ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν από το Δημόσιο και τους Δήμους υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και είναι πολύ πιθανό, τελικά, να συμψηφιστούν με μελλοντικές ή ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων με συνέπεια τα ποσά των οφειλών αυτών να μηδενιστούν ή να περιοριστούν.

Αναλυτικά, από τις αναδρομικές μειώσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων επηρεάζονται πτωτικά οι παρακάτω 19 διαφορετικές κατηγορίες φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων επί των ακινήτων:

1) Οι φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των αντικειμενικών δαπανών ή τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φορολογουμένων. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τα ποσά των αντικειμενικών δαπανών ή τεκμηρίων διαβίωσης για τα διαμερίσματα και τις μονοκατοικίες που χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι κλιμακώνονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των συγκεκριμένων ακινήτων. Ειδικότερα, τα τεκμήρια προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης πάνω από 2.800 ευρώ και έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες μετά τις μειώσεις πέφτουν κάτω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών μειώνονται αυτόματα κατά ποσοστό 28,57%!

Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την 21η Μαϊου 2015 που πρέπει να εφαρμοστούν οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες. Συνεπώς, για χρονικό διάστημα 7 μηνών εντός του 2015, από το τέλος Μαϊου έως το τέλος Δεκεμβρίου, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μειωμένα κατά 28,57% στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες πέφτουν κάτω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τ.μ.. Τέτοιες περιοχές είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό, η Νέα Ερυθραία, το Παλαιό Φάληρο, ο Πειραιάς, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, το Πόρτο Ράφτη, οι Σπέτσες, η Ύδρα και ορισμένες άλλες ακόμη αστικές περιοχές.

2) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης. Το εισόδημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με συντελεστή 3%.

3) Το τέλος ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25? -0,35? επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

4) Ο ΦΠΑ 23% που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

5) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων που υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές.

6) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

7) Ο φόρος ανταλλαγής - συνένωσης οικοπέδων.

8) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

9) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

10) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζονται ως ποσοστά επί των αντικειμενικών αξιών των μεταβιβαζόμενων ακινήτων.

11) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

12) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

13) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

14) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.

15) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

16) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

17) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

18) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

19) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες.

Ο ΕΝΦΙΑ

Αντιθέτως, οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουμε για το έτος 2015, δεδομένου ότι για το υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2015.

Όσο για το νέο φόρο ακινήτων που, σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ, από το τρέχον έτος, ο υπολογισμός του θα γίνει με τις νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες αλλά οι συντελεστές και οι άλλες παράμετροι υπολογισμού του θα μεταβληθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού να παραμείνει το ίδιο: η είσπραξη 2,65 δις. ευρώ σε ετήσια βάση.