ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/01/2016 16:10 EET | Updated 31/01/2016 16:10 EET

Ιδιωτική μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ζητεί την ακύρωση προστίμου 17.500 ευρώ

Sooc

Nα ακυρωθεί πρόστιμο 17.500 ευρώ, που της επέβαλε η Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας ιδιωτική μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Αττικής, η οποία προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, το πρόστιμο αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας, για την ιατρικά υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή (Ν. 3305/2005), καθώς, όπως  αναφέρει η Αρχή,  οι παραβάσεις της μονάδας επισύρουν τις κυρώσεις της προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Αρχή, επιβλήθηκε μόνον χρηματικό πρόστιμο στην μονάδα και όχι άλλη κύρωση, καθώς δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα και η σχετική υπουργική απόφαση για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

Όπως αναφέρει η Αρχή, το πρόστιμο επιβλήθηκε, καθώς δύο δότριες ωαρίων ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 35 ετών, χωρίς να δικαιολογείται ο λόγος υπέρβασης του ορίου αυτού.

Επιπλέον, η ηλικία της υποβοηθούμενης γυναίκας ήταν  πάνω από την επιτρεπόμενη, που είναι το 50ό έτος, καθώς επίσης επειδή η μονάδα δεν τηρούσε αρχείο κρυοσυντηρημένων ωαρίων και εμβρύων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξέταση της ιχνηλασιμότητας των ωραρίων που χρησιμοποιούνται στις λήπτριες.

Ενας ακόμη σημαντικό λόγος, που η μονάδα τιμωρήθηκε από την Αρχή ήταν ότι, μία δότρια δεν είχε συναινέσει στη δωρεά ωαρίων.

Sponsored Post