ΔΙΕΘΝΕΣ
03/02/2016 03:43 EET | Updated 03/02/2016 03:43 EET

ΕΕ: Σχέδιο για την εξάλειψη των μέσων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ASSOCIATED PRESS
Belgian soldiers patrol in front of EU headquarters in Brussels on Monday, Jan. 19, 2015. Security has been stepped up after thirteen people were detained in Belgium in an anti-terror sweep following a firefight in Verviers, in which two suspected terrorists were killed. (AP Photo/Virginia Mayo)

Σχέδιο δράσης για την εξάλειψη των μέσων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παρουσίασε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τους επόμενους μήνες θα αναπτύξει περαιτέρω τους κανόνες και τα εργαλεία της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται καλύτερα ώστε να εντείνουν τον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της Επιτροπής για την εξάλειψη των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξισορροπεί την ανάγκη για αύξηση της ασφάλειας με την ανάγκη για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η προστασία δεδομένων και οι οικονομικές ελευθερίες.

«Πρέπει να εξαλείψουμε τους πόρους που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για την εκτέλεση των ειδεχθών εγκλημάτων τους. Εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τα μέσα χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητά τους να ταξιδεύουν, να αγοράζουν όπλα και εκρηκτικά, να σχεδιάζουν επιθέσεις, και να εξαπλώνουν το μίσος και τον φόβο στο διαδίκτυο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε:

«Πρέπει να σταματήσουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών σε κεφάλαια, να δώσουμε στις αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα τη ροή κεφαλαίων, ώστε να εμποδίζουν καταστροφικές επιθέσεις όπως αυτές που έγιναν στο Παρίσι πέρυσι, και να διασφαλίσουμε ότι σε όλα τα κράτη μέλη επιβάλλονται κυρώσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εποπτεία των πολυάριθμων χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, από το ρευστό χρήμα και τα πολιτιστικά αγαθά μέχρι τα εικονικά νομίσματα και τις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, αποτρέποντας παράλληλα τα περιττά εμπόδια στη λειτουργία του συστήματος πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών αγορών για τους κοινούς, νομοταγείς πολίτες».

Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας του σχεδίου δράσης της Επιτροπής εστιάζει στον εντοπισμό των τρομοκρατών μέσω κεφαλαιακών κινήσεων και την παρεμπόδισή τους να μεταφέρουν κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στην εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εγκρίθηκε το Μάιο του 2015.

Επιπλέον, ως τον Ιούνιο η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει τροποποιήσεις στην οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς:

• Εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

• Ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ και διευκόλυνση της συνεργασίας τους

• Κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών ή κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη

• Αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με εικονικά νομίσματα

• Αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με ανώνυμα προπληρωμένα μέσα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες)

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς στην ΕΕ των μέτρων δέσμευσης κεφαλαίων που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη και βελτίωση της πρόσβασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των οικονομικών παραγόντων της ΕΕ στους καταλόγους των Ηνωμένων Εθνών έως τα τέλη του 2016

• Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

• Περιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με τις πληρωμές σε μετρητά

• Αξιολόγηση πρόσθετων μέτρων για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου της Επιτροπής εστιάζει στην εξάλειψη των πηγών εσόδων που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Το παράνομο εμπόριο που πραγματοποιείται από περιοχές υπό την κατοχή τους αποτελεί σήμερα την κύρια πηγή εσόδων των τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Αντλούν επίσης έσοδα από το εμπόριο νόμιμων αγαθών. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα παρέχουν τεχνική βοήθεια στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, καθώς και στήριξη σε τρίτες χώρες, ώστε να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα αυτό. Χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας θα λάβουν επίσης στήριξη για να ενισχύσουν τον αγώνα τους κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το 2017 η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση των εξουσιών των τελωνειακών αρχών με στόχο την εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω του εμπορίου αγαθών. Μια άλλη πρόταση θα αφορά το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών και θα αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε περισσότερες χώρες.

Όλα τα μέτρα που παρουσιάζονται σήμερα θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2017, τονίζει η Επιτροπή.

(Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)