Οι ανισότητες σε ποιότητα εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας των άνω των 55 της Ευρώπης σε ένα χάρτη

Οι ανισότητες σε ποιότητα εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας των άνω των 55 της Ευρώπης σε ένα χάρτη
DG EMPL

Τα διαφορετικά μοντέλα εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη που γερνάει.

Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αλλαγές στα ασφαλιστικά συστήματα αρκετών κρατών μελών, που ουσιαστικά αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης και περιόρισε τη δυνατότητα για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, είχε επιπτώσεις στον αριθμό των εργαζόμενων της ΕΕ που είναι μεγαλύτερη των 55.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, οι εργαζόμενοι άνω των 55 αυξήθηκαν κατά πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα μεταξύ του 2004 και του 2014 στην ΕΕ των 28, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 38 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 1/6 του συνόλου των εργαζομένων στην ΕΕ. «Μια γρήγορη αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και, εμμέσως, της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης τους, θα ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων συντάξεων», υποστηρίζει η Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Κομισιόν.

Συνολική αξιολόγηση

Σε ένα κεφάλαιο στην πρόσφατη έκθεση Employment and Social Developments in Europe 2015, εξετάζονται οι συνθήκες εργασίας και κοινωνική πρόνοιας των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων σε ολόκληρη την ΕΕ και προσφέρει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης.

Στον χάρτη, τα κράτη μέλη ομαδοποιούνται βάσει τριών κύριων διαστάσεων.

  • Την πίεση από την γήρανση του πληθυσμού στις κοινωνικές δαπάνες, όπως μετράται από το ποσοστό εξάρτησης των ηλικιωμένων και των κοινωνικών παροχών σε ηλικιωμένους, ως ποσοστό των συνολικών κοινωνικών δαπανών.
  • Τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας για τους ηλικιωμένους (ποσοστά απασχόλησης και ποσοστά ανεργίας μεταξύ των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και του συνολικού πληθυσμού).
  • Ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων άνω των 65 ετών και την επάρκεια των συντάξεων.

Βάσει των παραπάνω, τα κράτη μέλη χωρίζονται σε 5 κατηγορίες:

  • Ομάδα 1 (Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία): Καλή απασχόλησης και κοινωνική πρόνοια και μέτριο εισόδημα για τους άνω των 55.
  • Ομάδα 2 (Βουλγαρία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία): Καλή απασχόληση και κακή κοινωνική πρόνοια.
  • Ομάδα 3 (Πολωνία, Αυστρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Κύπρος): Μέτριες συνθήκες απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας, καλό εισόδημα για τους άνω των 55 ετών και κοινωνικές δαπάνες σε συντάξεις.
  • Ομάδα 4 (Γαλλία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Ισπανία, Βέλγιο): Μέτριες συνθήκες απασχόλησης αλλά πολύ καλή κοινωνική πρόνοια, σε ένα πλαίσιο χωρίς ιδιαίτερη πίεση γήρανσης.
  • Ομάδα 5 (Σλοβενία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα): Κακή απασχόληση και κοινωνική πρόνοια.

Δημοφιλή