ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18/02/2016 04:28 EET | Updated 18/02/2016 04:30 EET

Οκτώ νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ ύψους 52 εκατ. ευρώ. Ποια έργα αφορούν και σε ποιους απευθύνονται

eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκονται οκτώ νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τα οποία έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στους αρμόδιους φορείς για συμμετοχή, σύμφωνα με το espa.gr.

Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν μεταξύ άλλων χρηματοδοτήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, την λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων βίας, δράσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των πυρκαγιών, την βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αττικής κτλ.

1) Πιο αναλυτικά το πρώτο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας στην Κέρκυρα» και έχει στόχο «να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται».

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 468.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 15/2/2016 έως 22/2/2016. Ο φορέας που απευθύνεται είναι ο Δήμος Κέρκυρας.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

2) Το δεύτερο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών - προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και αφορά στην «προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας κυρίως σε πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 16/2/2016 έως 16/3/2016 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

3) Το τρίτο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου» και αφορά στην «Συνέχιση λειτουργίας των υπαρχόντων Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου για 3 επιπλέον χρόνια».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 15/2/2016 έως 22/2/2016 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 462.000 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

4) Το τέταρτο πρόγραμμα - πρόσκληση έχει τίτλο «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και αφορά στη «συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχουσών Συμβουλευτικών Κέντρων στη Ρόδο, στην Κω και στη Σύρο».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Δήμους Κω και Ρόδου, καθώς επίσης και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 15/2/2016 έως 29/2/2016 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 690.000 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

5) Το πέμπτο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων στη Δυτική Μακεδονία» και αφορά στην «ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με την προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, επιβατικών αυτοκινήτων τύπου βαν για τη μεταφορά του προσωπικού καθώς και ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συγκεκριμένα στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 9/2/2016 έως 31/3/2016 και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,070 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

6) Το έκτο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Επέκταση - αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και αφορά στον «εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων, εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα των περιφερειακών ιατρείων ή των ιατρείων αστικού τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει και σε αναβάθμιση / επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων, ιατροτεχνολογικό ή και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο υφιστάμενος χρήζει εκσυγχρονισμού».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εξής φορείς:

Υπουργείο Υγείας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσης «Ο Άγιος Σεραφείμ»

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

ΕΚΑΒ

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 1/3/2016 έως 31/12/2017 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

7) Το έβδομο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής» και αφορά στην «υλοποίηση δράσεων βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εξής φορείς:

Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ)

Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/2/2016 έως 31/12/2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

8) Το όγδοο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει τίτλο «Εγκατάσταση/ βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα» και

αφορά στην «βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εξής φορείς:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 12/2/2016 έως 31/12/2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35,876 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ