ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11/03/2016 12:39 EET | Updated 11/03/2016 12:39 EET

Τι αναφέρει το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τον Σταύρο Ψυχάρη

Eurokinissi

Κενά και παραλείψεις που διαρκούσαν δεκαετίες και αφορούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καταγράφει η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τα πόθεν έσχες του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη. Η έρευνα των ορκωτών έγινε βάση τις δηλώσεις του Στ. Ψυχάρη και σε συνδυασμό με την έκθεση της ALPHA BANK σχετικά με τον δανεισμό του.

Σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, που δημοσιεύει η HuffPost Greece, για το πόθεν έσχες του Σταύρου Ψυχάρη περιλαμβάνει:

1) Δεν υπάρχουν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα έτη χρήσης 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006. Υπάρχουν δηλώσεις μόνο για τα έτη χρήσης 2001 και από το 2007 έως το 2014.

2) Δεν υπάρχουν παραστατικά σχεδόν για το σύνολο των δηλωθέντων ποσών. Ο Στ. Ψυχάρης παρουσίασε μόνο την δήλωση φορολογίας και τα τραπεζικά παραστατικά για τις καταθέσεις των ετών 2013-2014.

3) Δεν υπάρχουν α) παραστατικά βεβαιώσεων των μετοχών, β) παραστατικά αγοράς, αποκτήσεων και πώλησης των μετοχών, γ) συμβάσεις δανείων και βεβαιώσεις τράπεζας για την εξυπηρέτηση των δανείων.

4) Δεν υπάρχει σχέδιο απορρόφησης της ΣΠ.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ από τη ΔΟΛ Α.Ε.

5) Δεν υπάρχουν συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών.

6) Δεν υπάρχουν τραπεζικά παραστατικά των καταθέσεων από το 2007 έως το 2012

7) Στις δηλώσεις του 2007 και του 2008 αναγράφονται ακριβώς τα ίδια ποσά τραπεζικών καταθέσεων τόσο για τον Στ. Ψυχάρη όσο και για τη σύζυγό του με ακρίβεια δεκαδικών στοιχείων. Και για τα δύο έτη Στ. Ψυχάρης είχε 1.407.076, 07 ευρώ και η σύζυγός του 316.846,07 ευρώ. Πρόκειται, υπογραμμίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές για «γεγονός εξαιρετικά σπάνιο», το οποίο «χρήζει διευκρινίσεων»…

8) το 2008 και 2009 δηλώνονται σημαντικά ποσά απαλλασσομένων εσόδων (14,5 εκατ. και 10,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) από τα οποία προκύπτουν υψηλά ετήσια πλεονάσματα εσόδων (11,9 εκατ. και 8,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Όμως, υπογραμμίζουν οι ελεγκτές, τα πλεονάσματα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα στο ποσό των δηλουμένων καταθέσεων για τα έτη 2008 και 2009. Συγκεκριμένα α) στη δήλωση του 2008 οι καταθέσεις που δηλώνονται είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που δηλώθηκαν το 2007 και β) οι καταθέσεις του 2009 είναι αυξημένες κατά 111.227,87 ευρώ από εκείνες που δηλώθηκαν το 2008.

9) Στη δήλωση του 2010 προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο σχεδόν 1 εκατ. ευρώ (965.685,03 ευρώ) που οφείλεται στο ότι δηλώθηκαν χαμηλά εισοδήματα και πολύ μεγαλύτερες δαπάνες, αγορές μετοχών και συγχρόνως υπήρξε αύξηση καταθέσεων.

Συγκεκριμένα δηλώνεται εισόδημα 432.823,38 ευρώ. Και παράλληλα αφαιρούνται α) αύξηση καταθέσεων 44.100 ευρώ, β) δαπάνες ύψους 1.134.408,41 ευρώ, γ) αγορές μετοχών 220.000 ευρώ και 1.398.508,41 ευρώ (για τον Στ. Ψυχάρη και την σύζυγό του).

Οι ορκωτοί επισημαίνουν ακόμη ότι στην δήλωση του Στ. Ψυχάρη στην Εφορία δηλώθηκε ως ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλάσσεται από φόρο, ποσό 1 εκατ. ευρώ. «Η δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου, ορθή από φορολογικής άποψης, δεν είναι δεκτή στον έλεγχο» που κάνει η Επιτροπή πόθεν έσχες, επισημαίνουν οι ελεγκτές. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή ελέγχει την αύξηση της περιουσίας σε σχέση με την περιουσία της προηγούμενη χρονιάς.

Ειδικά για τα δάνεια που έχει πάρει από την ALPHA στο πόρισμα επισημαίνεται ότι:

10) δεν μπορεί να γίνει καμιά επαλήθευση για το δάνειο των 50 εκατ. από την ALPHA για την αγορά των μετοχών του ΔΟΛ και την πρόωρη αποπληρωμή μέρος του δανείου επειδή δεν υπάρχουν οι δηλώσεις των ετών 2005 και 2006. Υπενθυμίζεται ότι από τα 50 εκατ. δανείου ο Στ. Ψυχάρης πλήρωσε 10 εκατ. ευρώ (τα 6 εκατ. από την ALPHA Λονδίνου και τα 4 εκατ. από την ρευστοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου).

11) Για τα δάνεια και τις συναλλαγές που αναφέρονται στην έκθεση της ALPHA για τα έτη 2012 – 2014 δεν μπορεί να γίνει καμιά διασταύρωση ή επαλήθευση, γιατί δεν έχει καταθέσει ο Ψυχάρης τα σχετικά παραστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι διακομματική κοινοβουλευτική Επιτροπή στην οποία εκτός από βουλευτές συμμετέχουν δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο, στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Τράπεζας της Ελλάδας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η Επιτροπή έδωσε εντιολή στους ορκωτούς να κάνουν τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες του Στ. Ψυχάρη.