ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13/03/2016 09:18 EET | Updated 13/03/2016 09:20 EET

Γιατί οι άνθρωποι στις παλιές φωτογραφίες δεν χαμογελούσαν καθόλου;

Science & Society Picture Library via Getty Images
RUSSIA - AUGUST 06: A snapshot photograph of a tourist posing with two Cossacks, taken by an unknown photographer in about 1910. The tourist, on the right, is posing with his new Cossack friends. They are standing in front of a war memorial. Cossacks were widely used in pre-Revolutionary Russia for policing and internal security. Originally a shooting term, the word 'snapshot' was first linked with photography in the late 1850s, when it was used to describe a photograph taken with a brief exposure. Over time, snapshot came to mean any amateur photograph taken with a simple camera. The origins of popular photography can be traced back to George Eastman's (1854-1932) introduction of the first Kodak camera in 1888. Snapshots are informal, personal records of everyday life and experiences. (Photo by SSPL/Getty Images)

Οι παλιές φωτογραφίες τείνουν να έχουν κοινό. Κανένα από τα εικονιζόμενα σε αυτές φωτογραφίες δεν χαμογελά ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται ή τον λόγο που έχει τραβήξει τη φωτογραφία. Γιατί όμως; Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό συνέβαινε επειδή αισθανόντουσαν όλη την ώρα δυστυχισμένοι..

Ένα νέο βίντεο στο Vox φαίνεται ότι έχει την απάντηση. Η πιο απλή εξήγηση για το ''φαινόμενο'' οφείλεται στην ώρα έκθεσης, την ποσότητα δηλαδή φωτός μία κάμερα χρειάζεται για να αποτυπώσει μία φωτογραφία. Όσο περισσότερο χρόνο το κλείστρον ήταν ανοιχτό, τότε το φιλμ ήταν και περισσότερο χρόνο εκτεθειμένο στο φως. Οι πρώτες φωτογραφικές μηχανές και τα πρώτα φιλμ χρειαζόντουσαν πολύ χρόνο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να διατηρήσουν για τόση ώρα το χαμόγελό τους.

Δείτε το βίντεο: