ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
29/03/2016 12:51 EEST | Updated 29/03/2016 14:18 EEST

Ο ΟΠΑΠ, τα 5 σεντς και η Intralot

ASSOCIATED PRESS
(AP Photo/Thanassis Stavrakis

Μετά από παλινωδίες τριών μηνών, νομικές και μη παρεμβάσεις, η υπουργική απόφαση για επιβολή τέλους 5 λεπτών του ευρώ ανά στήλη, στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, έφτασε στην στιγμή της πρώτης είσπραξης.

Το ποσό που υπολογίζεται ότι θα βάλει στα ταμεία του το δημόσιο, ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στο πρώτο τρίμηνο του 2016.Από τον Νοέμβριο, όταν και ανακοινώθηκε η απόφαση για επιβολή τέλους 5 λεπτών σε κάθε στήλη των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, η ΟΠΑΠ ΑΕ αντέδρασε, παρά το γεγονός ότι η επιβάρυνση, αφορούσε απ’ευθείας στου παίκτες και όχι την ίδια την εταιρεία.

Με περίπου 10 δισεκατομμύρια στήλες που παίζονται ανά έτος (σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015), το προσδοκώμενο έσοδο για το δημόσιο ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που καλύπτει το μεγάλο μέρος, από τα 1,8 δισ. ευρώ, που ψάχνουν απεγνωσμένα τα κυβερνητικά κλιμάκια.

Ενώ η εφαρμογή του τέλους, σύμφωνα με τον νόμο Ν.4346/15, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου –όπως ακριβώς έγινε με το κρασί, που είχε υπαχθεί στην ίδια διάταξη- φτάσαμε στα τέλη Μαρτίου για την τελική του εφαρμογή. Η ΟΠΑΠ ΑΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας αναστολή του μέτρου καθώς και άμεσο πάγωμα της απόφασης έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί. Βασικό επιχείρημα της ΟΠΑΠ ΑΕ, ήταν η τεχνική αδυναμία εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή, η προσαρμογή των μηχανημάτων της στη νέα τιμή που θα συμπεριλάμβανε και το τέλος των 5 λεπτών.

Στις 23 Φεβρουαρίου, ήρθε και η επίσημη απόφαση του ΣτΕ, που προσδιόριζε (όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ):

‘Αποφάσεις αναφορικά με την είσπραξη και απόδοση του ειδικού τέλους

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση της Εταιρείας για αναστολή επιβολής του ειδικού τέλους, καθώς εξέλιπαν οι ειδικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν την έκδοση αναστολής εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η δήλωση στις φορολογικές αρχές την οποία πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα για τα εισπραχθέντα τον προηγούμενο μήνα ποσά ειδικού τέλους, θα είναι κατ' ανάγκη μηδενική, όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2016 και ενδεχομένως και τους επόμενους δύο μήνες (δηλαδή Φεβρουάριο και Μάρτιο), δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν δύναται να προσαρμόσει νωρίτερα τα πληροφοριακά της συστήματα’.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Φεβρουαρίου, ο τεχνολογικός πάροχος για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ, η Intralot, ενημέρωνε -με τον κάθε επίσημο τρόπο- ότι διαθέτει την τεχνική λύση εφαρμογής του μέτρου. Η επιστολή της Intralot, είχε μάλιστα κοινοποιηθεί, πέρα από τον βασικό παραλήπτη, την ΟΠΑΠ ΑΕ, και στον γραφείο του κ.Αλεξιάδη, ο οποίος, στις 22 Φεβρουαρίου, σε σχετική ανακοίνωση προς τα μέσα, τροποποίησε την είσπραξη του τέλους, από το τέλος κάθε μήνα, στο τέλος κάθε τριμήνου.

Το εύλογο ερώτημα που δημιουργείται είναι πως από τη στιγμή που ο τεχνολογικός πάροχος, η Intralot, ενημέρωνε ότι μπορεί να εφαρμόσει τεχνικά το μέτρο, η ΟΠΑΠ ΑΕ, συνεχίζει να αδυνατεί να το εφαρμόσει και πως η απόφαση του ΣτΕ, αναγνωρίζει την σχετική αδυναμία και μάλιστα για ολόκληρο το τρίμηνο.

Τελικά σε 15 μέρες θα εισπραχτούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ ή το δημόσιο ταμείο θα πρέπει πάλι να βρει άλλα ισοδύναμα;