ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/04/2016 10:59 EEST | Updated 07/04/2016 11:02 EEST

Το επόμενο Σάββατο η επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο

Anadolu Agency via Getty Images
VATICAN CITY, VATICAN - APRIL 6: Pope Francis speaks to faithful after he arrived to attend his general audience in St. Peter's Square at the Vatican on April 6, 2016. (Photo by Isabella Bonotto/Anadolu Agency/Getty Images)

Το Σάββατο 16 Απριλίου θα επισκεφτεί τελικά τη Λέσβο ο Πάπας Φραγκίσκος, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, σύμφωνα με πληροφορίες της Huffpost Greece. H επίσκεψη θα διαρκέσει τέσσερις ώρες.

Όπως είχε ανακοινώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη Τρίτη, η επίσκεψη γίνεται με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για το προσφυγικό ζήτημα.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Ανακοινούται ότι κατά το τελευταίον διάστημα, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και προσωπικώς η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, παρακολουθούν αγρύπνως τας εξελίξεις και τας πολεμικάς συγκρούσεις εις την ευρυτέραν περιοχήν της Μέσης Ανατολής και τας εκεί διώξεις των Χριστιανών. Ούτως, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης έχει εκφράσει παντοιοτρόπως μέχρι σήμερον την αγωνίαν Αυτού διά το μέγα θέμα του κύματος προσφύγων. Εν τω πνεύματι τούτω, επεκοινώνησε δι᾿ εκπροσώπου Αυτού μετά της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου κατά μήνα Φεβρουάριον, την δε 30ην Μαρτίου απηύθυνε προς Αυτόν σχετικόν Γράμμα.

Εν τω πλαισίω του εγνωσμένου τούτου ενδιαφέροντος και της από κοινού αγωνίας των Θρησκευτικών Ηγετών και της επιτακτικής ανάγκης αναλήψεως κοινής πρωτοβουλίας και δράσεων αυτών προς ευαισθητοποίησιν της διεθνούς κοινής γνώμης και των αρμοδίων Οργάνων και φορέων, η Α. Αγιότης ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος και η Α. Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος θα επισκεφθούν λίαν προσεχώς την Νήσον της Λέσβου, προς επικοινωνίαν και επιστήριξιν των εκείσε ευρισκομένων προσφύγων.

Η κίνησις και πρωτοβουλία αύτη των Θρησκευτικών Ηγετών θα επιστηρίξη και ενισχύση τας χιλιάδας των δοκιμαζομένων προσφύγων και θα εμπνεύση την ανάληψιν καταλλήλων πρωτοβουλιών διά την προστασίαν των εμπεριστάτων Χριστιανικών Κοινοτήτων και την ορθήν αντιμετώπισιν του μείζονος προσφυγικού θέματος.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 5η Απριλίου 2016

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου»