ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18/04/2016 12:20 EEST | Updated 18/04/2016 12:46 EEST

Tο κείμενο της παραπομπής του Σ. Ψυχάρη από τη Βουλή στον εισαγγελέα για ανακριβείς και ελλιπείς δηλώσεις

EUROKINISSI

Για το αδίκημα της ανακριβούς και ελλιπούς δήλωσης κατ’ εξακολούθηση παραπέμπει στη Δικαιοσύνη τον εκδότη Σταύρο Ψυχάρη η Επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής. Η απόφαση είναι ομόφωνη, γεγονός που δηλοί ότι την ψήφισε και η αντιπολίτευση. Στο πόρισμά του ο δικαστικός λειτουργός που ήλεγξε τις δηλώσεις του Στ. Ψυχάρη τονίζει ότι «συντρέχουν ενδείξεις τέλεσης εκ μέρους του ελεγχόμενου του αδικήματος της υποβολής ανακριβούς και ελλιπούς δήλωσης κατ’ εξακολούθηση».

Επισημαίνεται ότι στο πόρισμα αναφέρεται ο Στ. Ψυχάρης ως ιδιοκτήτης των εταιρειών στις οποίες ανήκει η κατοικία του. Συγκεκριμένα στο πόρισμα επισημαίνονται 6 ανακριβείς και ελλιπείς δηλώσεις:

1) Στη δήλωση του 2011 (χρήση 2010) προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο 965.685,03 ευρώ. Το ποσό φορολογικά δικαιολογείται διά σχετικής αναγραφής στη φορολογική δήλωση του χρήσης του 2010, ως ανάλωση προηγούμενη ήδη φορολογηθέντος ή απαλλασσόμενου φορολογίας κεφαλαίου ύψους 1 εκατ. ευρώ, πλην όμως τέτοια αιτιολόγηση δεν δύναται να γίνει δεκτή στο πλαίσιο του ελέγχου της Επιτροπής, διότι θα πρέπει να αιτιολογείται η ετήσια αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου σε σχέση με την περιουσία που είχε δηλωθεί στην προηγούμενη χρήση, και σχετικές διευκρινήσεις, αν και ζητήθηκαν από τον υπόχρεο δεν προσκομίσθηκαν. Κατά συνέπεια η δήλωση χαρακτηρίζεται ως ανακριβής.

2) Στη δήλωση 2013 (χρήση 2012) δηλώνεται για πρώτη φορά η κατοχή μετοχών της εταιρείας GOLDWIND χωρίς να αναφέρονται βασικά στοιχεία όπως ο αριθμός τεμαχίων που κατέχονται, πότε έγινε η αγορά, καθώς και το τίμημα που καταβλήθηκε, ενώ στη δήλωση πόθεν έσχες και στον σχετικό πίνακα τέθηκε ο κωδικός 0, που σημαίνει ότι οι μετοχές αυτές είχαν δηλωθεί σε προηγούμενες χρήσεις, γεγονός όμως που δεν προκύπτει από την επισκόπηση των προηγουμένων χρήσεων. «Κατά συνέπεια η μη δήλωση κατοχής τεμαχίων της εταιρείας GOLDWIND κατά την προηγούμενη τουλάχιστον δήλωση χρήσεως 2010, που κατατέθηκε την 30-06-2011, εφόσον η κατοχή μετοχών της εταιρείας GOLDWIND φερόταν ότι είχε δηλωθεί, γεγονός μη αληθές, καθιστά τη δήλωση ανακριβή», τονίζεται.

3) Στη δήλωση 2013 (χρήση 2012) φέρεται ότι η σύζυγος του Στ. Ψυχάρη πωλεί τις μετοχές που κατείχε, ήτοι 14.2010 τεμάχια μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, 25.000 τεμάχια μετοχών της Eurobank και 120.000 τεμάχια της ΕΧΑΕ, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το τίμημα που έλαβε, παρά μόνο με την παρατήρηση ότι η εκποίηση έγινε λόγω Margin call. Η δήλωση χαρακτηρίζεται ως «ελλιπής».

4) Στην δήλωση του 2015 (χρήση 2014) δεν αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών του ΔΟΛ που απέκτησε ο Στ. Ψυχάρης από την συγχώνευση του ΔΟΛ με την Σ.Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. διά της απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη. Η δήλωση χαρακτηρίζεται ως «ελλιπής».

5) Στην δήλωση του 2015 (χρήση 2014) δεν δηλώνονται οι μετοχές που κατείχε ο Στ. Ψυχάρης και είχαν δηλωθεί κατά την προηγούμενη χρήση του έτους 2013, δηλαδή 2.136.840 μετοχών της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε., καθώς και το 100% των μετοχών της BRIONTE LTD, SOLARIS LTD, GOLDWIND, χωρίς να αναφέρεται λόγος μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης όσον αφορά την κατοχή μετοχών των συγκεκριμένων εταιρειών. Η μη αναγραφή περιουσιακών στοιχείων καθιστά την δήλωση ως «ανακριβή».

6) Από τον έλεγχο του ορκωτού λογιστή διαπιστώθηκε ότι λείπουν όλα σχεδόν τα παραστατικά που υποστηρίζουν τα δηλωθέντα κονδύλια, ενώ υπάρχουν μόνο οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για όλες τις δηλώσεις, καθώς και τα τραπεζικά παραστατικά για τις καταθέσεις των ετών (χρήσεις) 2013 και 2014. Συνεπώς τα λοιπά αναγκαία παραστατικά ελλείπουν και ως προς τούτο οι δηλώσεις όλων των ετών (χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) κρίνονται ως «ελλιπείς».

Υπογραμμίζεται ότι ο δικαστικός λειτουργός εκτίμησε ότι «παρέλκει ο έλεγχος για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις των ετών 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 και για άλλες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ως το 2010» διότι υπερισχύουν οι επιεικέστερες διατάξεις του πλημμελήματος – την περίοδο εκείνη η μη υποβολή δήλωσης θεωρείτο πλημμέλημα…

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost

Sponsored Post