Ο Ναός και το Ιερό του Νεμείου Διός απο ψηλά

Ο Ναός και το Ιερό του Νεμείου Διός απο ψηλά

Επίκεντρο του Μακεδονικού οικοδομικού προγράμματος ήταν ο Ναός του Νεμείου Διός, τρεις από τις κολώνες του οποίου συνέχισαν να παραμένουν όρθιες από την εποχή της κατασκευής τους.

Ο ναός ανήκει στο τέλος της εποχής του Κλασικού Δωρικού ρυθμού και στην αρχή της νέας Ελληνιστικής τάσης να συνδυάζονται οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί με ιδιαίτερη έμφαση στη διακόσμηση. Έχει μαζεμένη κάτοψη, με έξι κίονες στις μικρές πλευρές και δώδεκα στις μεγάλες (η Κλασική αναλογία θα ήταν 6 Χ 13) και στερείται οπισθόδομου, που είναι συνιστά στοιχείο της παλαιότερης παράδοσης,αναφέρει το nemeangames.org

Το βίντεο είναι μια παραγωγή του UP DRONES.