13 πράγματα που αποδεικνύουν επιστημονικά πως ναι, είστε πιο έξυπνοι από τους περισσότερους

Two young businessmen are trying to maximize their output for the business.
Two young businessmen are trying to maximize their output for the business.

Σίγουρα σε γενικές γραμμές μπορούμε να ξεχωρίσουμε εάν κάποιος είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος ή..σχεδόν καθόλου. Με βεβαιότητα όμως δεν μπορούμε να απαντήσουμε εάν κάποιος είναι έξυπνος άνω του μετρίου, με τον στενά επιστημονικό όρο, εάν δεν δούμε τα αποτελέσματα του test IQ. Υπάρχουν όμως κάποια επιστημονικά ευρήματα που συνηγορούν πως οι άνθρωποι που η ευφυΐα τους κινείται σε επίπεδα άνω του μέσου όρου έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και για το κάθε ένα από αυτά που ακολουθούν υπάρχουν και οι σχετικές μελέτες.

Οι πιθανότητες λοιπόν να είστε πραγματικά ιδιαίτερα έξυπνοι, όχι υποκειμενικά αλλά αντικειμενικά, είναι πολλές εάν:

Πηγές: Independent, Business Insider