Μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών προανήγγειλε ο Αλεξιάδης

Μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών προανήγγειλε ο Αλεξιάδης
Sooc

Μέτρα που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, κατά την διάρκεια του δεύτερου συνεδρίου ψηφιακών συναλλαγών.

Ανάμεσα στα μέτρα βρίσκονται η έκπτωση φόρου εισοδήματος (για χτίσιμο του αφορολόγητου) με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και οι κληρώσεις. Όμως, πέραν των βασικών μέτρων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο θέσπισης, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μια σειρά από άλλες δράσεις που θα πλαισιώσουν τις κύριες και θα ενισχύσουν την διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.

Τέτοιου είδους δράσεις είναι η αναγνώριση των δαπανών των επιχειρήσεων που έχουν γίνει μόνο με τέτοια μέσα, καθώς και φοροαπαλλαγές, οι οποίες φυσικά δεν πρέπει να δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος στην οικονομία.

Όσον αφορά τις διαδικασίες του Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός, ήδη εκδόθηκε σχετική απόφαση με την οποία θεσπίζεται ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής ποσών σε δικαιούχους μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ υπάρχει έτοιμη διάταξη η οποία ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους.

Ακόμα, έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες να προχωρήσουν στη σύνταξη διατάξεων και αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την μείωση της χρήσης μετρητών (για συναλλαγές των πολιτών με τις Εφορίες και γενικότερα με το Δημόσιο) σε συναλλαγές εντός των κόλπων του Δημοσίου (e-οίκοθεν) καθώς και την προώθηση του ηλεκτρονικού παραβόλου σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντί για μετρητά.

Σε συνεργασία μάλιστα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, ώστε ο κάθε πολίτης που επιθυμεί, να μπορεί να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συναλλαγών, θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες στο Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ηλεκτρονική διενέργεια διασταυρώσεων και την καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων, ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η διασύνδεση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η αποστολή στοιχείων τόσο από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όσο και από εταιρείες παροχής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, αποτελούν ορόσημο στην προσπάθειά μας για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η βαρύτητα όμως της Κυβέρνησης σε θέματα ψηφιακής σύγκλισης, αποδεικνύεται και από την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο ιδρύεται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής απευθείας υπαγόμενη στον πρωθυπουργό είπε επισημαίνοντας ότι οι αρμοδιότητες της νέας Γραμματείας, μεταξύ άλλων, αφορούν την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Πολιτική, καθώς και η διαμόρφωση εθνικών θέσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς είπε ο κ. Αλεξιάδης.

Ο νόμος για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία η Ελληνική δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την κατάρτιση, παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και πολιτικής Το πρόβλημα συνίσταται, όχι τόσο στην απουσία πολιτικών και στρατηγικών, όσο στην πολλαπλότητά τους, στην παραγωγή τους από διαφορετικά όργανα και υπουργεία και στη φανερή έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ακόμη και η ασάφεια στη διάκριση ανάμεσα σε δαπάνες και έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί έκφραση της σύγχυσης που υπάρχει σε σχέση με την ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα πρόσθεσε.

Η επιτυχία της όλης προσπάθειας, απαιτεί την συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της κοινωνίας ανέφερε ο Τρύφων Αλεξιάδης φέρνοντας ως παράδειγμα, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά:

- την μείωση των προμηθειών για συναλλαγές με κάρτες

-την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών

- την διευκόλυνση προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού (πχ POS) σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Δημοφιλή