ΣΕΒ : Στο 50% η εισπραξιμότητα φόρων. Λύση η υποχρεωτική διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

ΣΕΒ: Στο 50% η εισπραξιμότητα φόρων. Λύση η υποχρεωτική διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ως λύση για την πάταξη της παραοικονομίας και αύξηση των ποσοστών εισπραξιμότητας φόρων που σήμερα κυμαίνεται κάτω του 50% ο ΣΕΒ προβάλλει την περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όπως εκτιμάται μάλιστα στο εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου θα μπορούσε να αποφέρει ακόμη και 1 δισ. ευρώ πρόσθετα έσοδα και αυτό μόνο από τον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα προτείνεται η σταδιακή θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για ποσά συναλλαγών που αρχικά θα είναι άνω των 250 ευρώ και σταδιακά θα μειωθούν στα 75 ευρώ ενώ οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών προτείνεται να γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, ή να έχουν όριο 50 ευρώ.

«Oι ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ορίζοντα διετίας, μπορούν να μειώσουν την έκδοση εικονικών τιμολογίων κατά 60%, να οδηγήσουν σε «άσπρισμα» της παραοικονομίας κατά 10%, να αυξήσουν την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ κατά 1 δισ. ετησίως και να μειώσουν το κόστος των προμηθειών για το Δημόσιο κατά 200 εκατ. ετησίως ενώ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να μειωθεί ετησίως κατά 1 έως 1,5 δισ. μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης», αναφέρει ο Σύνδεσμος στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Τονίζει, επίσης, ότι η συγκυρία σήμερα στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς η χώρα μας παρά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών βρίσκεται στους ουραγούς της ψηφιακής οικονομίας.

Επισημαίνεται δε πως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα παρουσιάζουν τη χαμηλότερη διείσδυση ανάμεσα στους «28» της Ε.Ε.

«Η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να διευκολύνει την πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε να ελαφρυνθεί ο σύννομος πολίτης και, ενδεχομένως, να καταστεί δυνατή η μείωση των φορολογικών συντελεστών ώστε να τονωθεί η αναπτυξιακή διαδικασία στην οικονομία», τονίζει ο ΣΕΒ. «Οι μόνοι χαμένοι θα είναι όσοι φοροδιαφεύγουν και χρησιμοποιούν τη φοροκλοπή και το λαθρεμπόριο ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να καλύψουν τη χαμηλή παραγωγικότητα της επιχειρηματικής τους δράσης ή/και για να θησαυρίζουν στην παρανομία».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο το πρώτο βήμα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι η υποχρεωτική σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων κατεύθυνση στην οποία έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Ιταλία κλπ), η Τουρκία, αλλά και χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή κλπ).

Στη συνέχεια, η υποχρεωτική αποστολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., θα διευκολύνει την αυτοματοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού, τη διασταύρωση των διαβιβαζόμενων στοιχείων, τη μείωση και σταδιακή εξάλειψη των πλαστών και εικονικών τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων, τη διεύρυνση των φορολογικών ελέγχων για όλη την αγορά (και όχι αποσπασματικά), την άμεση πληροφόρηση της κεντρικής διοίκησης για τον αναλογούντα ΦΠΑ, τέλος, τη μείωση, μέχρις αποκλεισμού, της επαφής μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών αρχών με σκοπό τον περιορισμό των περιπτώσεων συνδιαλλαγής μεταξύ εφοριακών και φορολογούμενων.

Ο Σύνδεσμος προτείνει επίσης την υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την καθιέρωση υποχρεωτικών πληρωμών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, τους προμηθευτές τους και το προσωπικό μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής με την χρήση αποκλειστικά των επαγγελματικών λογαριασμών που θα είναι όμως ακατάσχετοι. Ως κίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές προτείνονται η έκπτωση φόρου και η διενέργεια λοταρίας για ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες συναλλαγές, με συχνές κληρώσεις και σημαντικά δώρα, κ.α.

Δημοφιλή