ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
27/06/2016 09:00 EEST | Updated 27/06/2016 09:05 EEST

Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έδωσε το ΥΠΟΙΚ

Eurokinissi

Παράταση δεκαπέντε ημερών έως την Παρασκευή 15/7/2016 έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στην ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζοντας την κατάσταση σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από την αποχή των φοροτεχνικών- λογιστών από την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, όσο και από άλλους λόγους, προχωρά σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, έως την Παρασκευή 15/7/2016. Η παράταση αφορά την υποβολή δηλώσεων τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων.

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

Οι φορολογούμενοι και οι λογιστές- φοροτεχνικοί καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σχετικά με την έγκαιρη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων, σε όσο το δυνατό περισσότερες δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:

1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

Περισσότερο χρόνο ζητεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη ζήτησε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Ιουλίου, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις επιχειρήσεις

Στην επιστολή, καταγράφονται τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια, που δόθηκαν και φέτος στους φορολογούμενους για να υποβάλουν τη δήλωσή τους.

Επίσης, καλεί το Υπουργείο να λάβει υπόψη και τα εξής: 

Το γεγονός ότι μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί περίπου 4.300.000 δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε σύνολο περί των 6.000.000 υπόχρεων και περίπου 80.000 νομικών προσώπων, σε σύνολο 240.000, τις αντοχές του συστήματος TAXISNET και πρωτίστως των λογιστών – φοροτεχνικών.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για την έναρξη και λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, επαναλαμβάνεται και για το φορολογικό έτος 2015 το φαινόμενο της μη τήρησής τους. Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα προσδιορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια από νόμους, η εφαρμογή τους στην πράξη απέχει, δυστυχώς, από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν4172/2013, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι την 30η Απριλίου του αμέσως επομένου φορολογικού έτους. Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος 2016 το σύστημα του TAXISNET άνοιξε στις 5 Απριλίου 2016. Η δε εφαρμογή της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η υποχρέωση υποβολής προσδιορίζεται μέχρι και την 30 Ιουνίου 2016, άνοιξε στις 8 Ιουνίου 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το γεγονός ότι μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί περίπου 4.300.000 δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων σε σύνολο περί των 6.000.000 υπόχρεων και περίπου 80.000 νομικών προσώπων σε σύνολο 240.000, τις αντοχές του συστήματος TAXISNET και πρωτίστως των λογιστών – φοροτεχνικών, σας καλούμε να παρατείνετε την σχετική προθεσμία για φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι την 31 Ιουλίου 2016, ώστε να υλοποιηθεί ομαλά η σχετική διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και να εκπληρώσουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί το έργο τους χωρίς τεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν από τον αυξημένο όγκο των δηλώσεων.