ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
30/06/2016 13:04 EEST | Updated 30/06/2016 13:04 EEST

Τα επτά σημεία που διόρθωσε η κυβέρνηση στη σύμβαση με την Cosco

sooc

Επτά είναι τα σημεία που ουσιαστικά «διόρθωσε» η κυβέρνηση στην σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ στην Cosco, έπειτα από τον θόρυβο που προκλήθηκε και την επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Εμπορίου  ο γενικός διευθυντής της COSCO Hellas Άγγελος Καρακώστας.

Όπως μεταδίδει η kathimerini.gr, τα επτά σημεία που «διόρθωσε» η κυβέρνηση και είχε επισημάνει η Cosco είναι τα εξής:

1.   Επανήλθε το  άρθρο 5, αλλά ως άρθρο 12, του συμφωνημένο σχεδίου κυρωτικού νόμου, στο οποίο ουσιαστικά περιγραφόταν το δικαίωμα της ΟΛΠ ΑΕ να εκδώσει νέους κανονισμούς που αφορούν στον πυρήνα της εμπορικής δραστηριότητας της ιδιωτικής πλέον ΟΛΠ Α.Ε.

2.  Επανήλθε η  υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να αποκρίνεται εντός   χρονικού διαστήματος 90 ημερών για την χορήγηση έγκρισης μετά από την υποβολή σχετικών μελετών.

3. Επαναδιατυπώθηκε  το δικαίωμα του ΟΛΠ να λαμβάνει υπόψιν, κατά την εφαρμογή τιμολογιακών πολιτικών  την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Πειραιά..

4. Έγινε εκ νέου η ρητή αναφορά περί μη υποχρέωσης της ΟΛΠ ΑΕ να ακολουθεί, μετά την ιδιωτικοποίηση, τις τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

5. Θεραπεύτηκε το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με το δικαίωμα  του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, καθώς έπαψαν να είναι  εφαρμοστέες οι  διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως είχε αρχικά αναφερθεί στο νομοσχέδιο, στα ζητήματα υποδομών που ανήκουν απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.

6. Επανήλθε το δικαίωμα  του Διαιτητικού Δικαστηρίου να επιλέγει τον εφαρμοστέο κατά την κρίση του κανόνα κατά την εκδίκαση συγκεκριμένης διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

7. Αποκαταστάθηκε η  ισχύς της σύμβασης παραχώρησης έναντι των παράγωγων της συμβάσεων, μέσω ρητής αναφοράς περί υπεροχής της.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost

Sponsored Post