ΕΙΔΗΣΕΙΣ
30/06/2016 06:08 EEST | Updated 30/06/2016 06:09 EEST

Διατεθειμένη να προχωρήσει σε μερικές αλλαγές η κυβέρνηση στον κυρωτικό νόμο για την πώληση του ΟΛΠ

SOOC

Διατεθειμένη να προχωρήσει σε 1 – 2 αλλαγές στον κυρωτικό νόμο για την σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ φαίνεται πως είναι η η κυβέρνηση μετά την επιστολή της COSCO, η οποία επισημαίνει επτά σημεία διαφωνίας με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες βρίσκεται αντιμέτωπος με μία εμπλοκή την παραμονή της αναχώρησής του για την Κίνα. Και αυτό την ώρα που από την κινεζική πλευρά είχε εμμέσως συνδέσει το ταξίδι με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την μεταβίβαση του ΟΛΠ (αρχικά του 51% και στη συνέχεια του 16% ανάλογα με την πρόοδο των επενδύσεων).

Από την ελληνική πλευρά τονίζουν ότι οι αλλαγές στον κυρωτικό νόμο ήταν δικαίωμα της κυβέρνησης, το οποίο μάλιστα είχε συνομολογήσει η COSCO στο πρώτο άρθρο της σύμβασης παραχώρησης.

Η σύμβαση παραχώρησης στην οποία αναφέρεται η επιστολή της COSOCO, στην παρ. 1.3 λέει :

«Μετά από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης παραχώρησης, το ελληνικό δημόσιο θα υποβάλει αμελλητί στη Βουλή των Ελλήνων την παρούσα σύμβαση προς κύρωση, θα διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες και θα καταρτίσει όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων που παρατίθενται στα άρθρα 1.1α και 1.1β».

Στα άρθρα αυτά ΟΛΠ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι α) οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου που θα τεθεί σε ισχύ υπόκεινται σε τεχνική και νομική επεξεργασία και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποστούν σημαντική επεξεργασία προτού παρουσιαστούν στην Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το σύνταγμα νομοθετικής διαδικασίας της ελληνικής δημοκρατίας β) αντιστοίχως, το ελληνικό δημόσιο δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση, ότι το σύνολο ή μέρος του σχεδίου κυρωτικού νόμου θα τεθεί τελικά σε ισχύ, υπό την ακριβή μορφή προβλέπεται στο παράρτημα 1.1α.

Επί της ουσίας των επτά παρατηρήσεων που κάνει ο εκπρόσωπος της κινεζικής εταιρείας η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι πρόκειται κατά βάση για προσαρμογές στην ελληνική νομοθεσία με την οποία η σύμβαση θα πρέπει να είναι συμβατή. Ωστόσο θα γίνουν αλλαγές μετά τις εξηγήσεις που θα δοθούν στην COSCO.

Υπενθυμίζεται ότι η COSCO διαφωνεί στα εξής σημεία

1) την άρνηση στην ΟΛΠ ΑΕ του δικαιώματος να εκδώσει νέους κανονισμούς εμπορικής δραστηριότητας.

2) την μη δέσμευση του Δημοσίου να χορηγεί εγκρίσεις για επενδύσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος

3) το να μη λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των τιμολογιακών πολιτικών η αποτελεσματική εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Πειραιά.

4) την διαγραφή της μη υποχρέωσης της ΟΛΠ ΑΕ να ακολουθεί, μετά την ιδιωτικοποίηση, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

5) το ότι το Δημόσιο δεν θα μπορεί να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής.

6) την εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την εκδίκαση διαφορών, ενώ η COSCO ήθελε να επιλέγει το Διαιτητικό Δικαστήριο τον εφαρμοστέο κανόνα.

7) την υποβάθμιση της ισχύς της σύμβασης παραχώρησης έναντι των παράγωγων της συμβάσεων, μέσω της διαγραφή της ρητής αναφοράς περί υπεροχής της.

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost