ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01/07/2016 08:33 EEST | Updated 01/07/2016 11:48 EEST

ΑΡΣΙΣ...του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των νέων

1.Από πότε δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα και πόσα άτομα απασχολείτε γενικά;

Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ιδρύθηκε το 1992 και διατηρεί δομές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη και Τίρανα. Απασχολεί 350 άτομα και στηρίζεται από 360 εθελοντές.

2.Ποιο το έργο που προσφέρετε και σε ποια συγκεκριμένα πεδία εξειδικεύεστε;

Δουλεύει κυρίως με παιδιά και νέους, που ζουν σε συνθήκες που εμποδίζουν την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβασή τους σε δημόσια αγαθά και ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής. Εργάζεται επίσης με κοινότητες και πληθυσμούς που ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο κίνδυνος περιθωριοποίησης τους είναι υψηλός. Δημιουργεί κοινωνικούς χώρους, πρωτοβουλίες και ευκαιρίες με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων, όπως και άλλων προσώπων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, και επιδιώκει την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους για την ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών, την εκπλήρωση των προσδοκιών τους και την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για ισότιμη κοινωνική συμμετοχή.

3.Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής σας (κρατική, ιδιωτική, ΙΟs -World Bank, UNHCR κτλ) και πως κατανέμεται το συνολικό μπάτζετ σας- στις δράσεις της οργάνωσης αλλά και τα λειτουργικά έξοδά σας, τη μισθοδοσία κλπ.

Χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, διεθνής οργανισμούς όπως UNICEF, UNHCR, ΤΕRRE DES HOMMES, SAVE THE CHILDREN, OXFAM και Ιδρύματα (π.χ. BODOSSAKI, SNF, JOHN S. LATSIS, SOLIDARITY NOW κ.λπ.) και δωρεές πολιτών. Μέσω της CSR λαμβάνει κυρίως δωρεές σε είδος. Το σύνολο του προϋπολογισμού κατανέμεται κατά το 2/3 σε δράσεις και παρεμβάσεις και το 1/3 αφορά διοικητικά και διαχειριστικά έξοδα.

4.Με ποια διαδικασία και βάση ποιων κριτηρίων αποφασίζονται οι αποστολές σας; Περιοχές και ανθρωπιστικές κρίσεις όπου έχετε παρέμβει ή έχετε τώρα παρουσία; Πως και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση του έργου σας;

Οι παρεμβάσεις καθορίζονται με βάση τα αποτελέσματα μιας διαρκούς έρευνας πεδίου, τα οποία υποδεικνύουν ανάγκες και ελλείψεις στο πεδίο των πολιτικών παιδικής προστασίας, κοινωνικής πολιτικής απασχόλησης, εκπαίδευσης, δικαιωμάτων, καταπολέμησης της φτώχεια και των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το σύνολο των υπηρεσιών μας έχει αξιολογηθεί από κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς έρευνας, αξιολόγησης, πιστοποίησης, διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου.

5.Στην περίπτωση της Ελλάδας και της συνδρομής σας στο προσφυγικό ζήτημα, πως επιλέχθηκαν οι τοποθεσίες (ή το σημείο) όπου δραστηριοποιείστε; Πόσο προβλέπετε ότι θα χρειαστεί να έχετε παρουσία στο πεδίο;

Η επιλογή των γεωγραφικών περιοχών δράσης έγινε με βάση τα σημεία εισόδου και εξόδου στη χώρα, ενώ ένα εθνικό σύστημα αναπτύχθηκε στην ενδοχώρα για την παροχή ασφαλούς πληροφόρησης, αξιοπρεπούς στέγασης και φιλοξενίας, νομικής και κοινωνικής υποστήριξης. Εκτιμούμε ότι ελάχιστος χρόνος σταθερών και πολυεπίπεδων παρεμβάσεων είναι κατ’ ελάχιστο 2 έτη, ενώ για την επιτυχή ένταξη θα απαιτηθεί διάστημα 5 ετών.

6.Πως αξιολογείτε την συνεργασία με τις ελληνικές αρχές- την κυβέρνηση ή τις περιφερειακές/ αυτοδιοικητικές δομές- αλλά και τις τοπικές κοινωνίες; Προβλήματα συνεργασίας ή αποδοχής σας, υπήρξαν;

Μολονότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε συνεργαστεί εξαιρετικά με το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών/περιφερειακών υπηρεσιών και δομών αλλά και πολλές τοπικές κοινωνίες, η απουσία της δημόσιας διοίκησης, κέντρων αναφοράς και εθνικού σχεδίου δράσης δημιουργεί εξαιρετικά προβλήματα και ζητήματα σχεδιασμού, συνεργασίας και συντονισμού.

7.Είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας στην Ελλάδα; Πόσο καίρια θεωρείτε την προσφορά της οργάνωσής σας και των ΜΚΟ γενικότερα σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση; Συνεργάζεστε με άλλες ΜΚΟ και ποιο είναι το επίπεδο συντονισμού των δράσεων σας;

Η ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά της οργάνωσης υπήρξαν άμεσα και αποτελεσματικά, ενσωματώνοντας, παρά το επείγον της κατάστασης, δεοντολογία, μεθοδολογία, αξίες και αρχές στις παρεμβάσεις μας, σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο προστασίας. Το κύρος και το ήθος της οργάνωσης συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός σημαντικού δικτύου υποστήριξης διεθνών ΜΚΟ, το οποίο διεύρυνε το εκτεταμένο εθνικό δίκτυο συνεργασιών.

8. Θεωρείτε ότι αναγνωρίζεται και αποτιμάται ορθά το έργο σας στη δημόσια σφαίρα;

Το έργο της ΑΡΣΙΣ αναγνωρίζεται και αποτιμάται πολύ θετικά από το σύνολο των φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, μολονότι η έκταση, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας χρήζουν ευρύτερης επικοινωνιακής προβολής.

9. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα ή παρανοήσεις (πχ από τα ΜΜΕ) όσον αφορά τη δράση σας; Για παράδειγμα έχουν διατυπωθεί κατηγορίες έναντι ορισμένων ΜΚΟ ότι παροτρύνουν τους πρόσφυγες να αγνοήσουν επίσημες ευρωπαϊκές αποφάσεις;

Η πλαισίωση των παρεμβάσεών μας έτυχε πάντοτε θετικής αποδοχής από τους πολίτες, γυναίκες και άντρες, που συμμετείχαν σε αυτές. Οι μεμονωμένες κατηγορίες από μερίδα του Τύπου για οργανώσεις που παρότρυναν τους πρόσφυγες να αγνοήσουν ευρωπαϊκές αποφάσεις και πολιτικές χαρακτηρίζονται από μεριάς μας αφελείς κι ευνοήθηκαν από την απουσία δημόσιων αρχών συντονισμού κι εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.