ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01/07/2016 08:40 EEST | Updated 01/07/2016 11:46 EEST

UNICEF, ο σταθερός συνήγορος των παιδιών σε όλο τον κόσμο

1.Από πότε δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα και πόσα άτομα απασχολείτε;

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1977 και απασχολεί 33 άτομα μόνιμου προσωπικού ενώ στηρίζεται και στη συμπαράσταση πολλών εθελοντών.

2.Ποιο το έργο που προσφέρετε και σε ποια συγκεκριμένα πεδία εξειδικεύεστε;

Είμαστε οργανισμός για την παιδική προστασία. Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους πολίτες σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών στην Ελλάδα και τον κόσμο, εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές, συλλόγους και φορείς, σχετικά με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την προώθησή της. Συνηγορούμε προς όφελος των παιδιών στην Ελλάδα. Συγκεντρώνουμε πόρους για τα προγράμματα της UNICEF σε όλο τον κόσμο.

3.Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής σας (κρατική, ιδιωτική, ΙΟs -World Bank, UNHCR κτλ) και πως κατανέμεται το συνολικό μπάτζετ σας- στις δράσεις της οργάνωσης αλλά και τα λειτουργικά έξοδά σας, τη μισθοδοσία κλπ;

Στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε εθελοντικές συνεισφορές κατά 84% από πολίτες και 16% από εταιρικές συνεργασίες και φορείς με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής. Η κατανομή του μπάτζετ γίνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της διεθνούς UNICEF, τα δε λειτουργικά έξοδα καταβάλλεται διαχρονικά προσπάθεια να είναι κάτω από 10%.

4.Με ποια διαδικασία και βάση ποιων κριτηρίων αποφασίζονται οι αποστολές σας; Περιοχές και ανθρωπιστικές κρίσεις όπου έχετε παρέμβει ή έχετε τώρα παρουσία; Πως και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση του έργου σας;

Οι αποστολές της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF γίνονται σε συνεργασία με τη διεθνή UNICEF και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα είτε για εκπαίδευση/ενημέρωση των στελεχών/εθελοντών μας, είτε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα κριτήρια καθορίζονται βάσει των προτεραιοτήτων της διεθνούς UNICEF π.χ. σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ιδιαίτερα για την ανάδειξη «σιωπηλών κρίσεων» που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα κ.α.

5.Στην περίπτωση της Ελλάδας και της συνδρομής σας στο προσφυγικό ζήτημα, πως επιλέχθηκαν οι τοποθεσίες (ή το σημείο) όπου δραστηριοποιείστε; Πόσο προβλέπετε ότι θα χρειαστεί να έχετε παρουσία στο πεδίο;

Για τις δράσεις στην Ελλάδα σχετικά με το προσφυγικό, η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη διεθνή UNICEF η οποία έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων με έμφαση στους τομείς της προστασίας και της παροχής υπηρεσιών σε παιδιά και μητέρες, στην ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών, την υγεία, τη διατροφή και την εκπαίδευση σε έκτακτες ανάγκες. Η διάρκεια της παρουσίας μας θα καθοριστεί από την εξέλιξη του προσφυγικού τις ανάγκες των παιδιών και το σχεδιασμό της πολιτείας.

6.Πως αξιολογείτε την συνεργασία με τις ελληνικές αρχές- την κυβέρνηση ή τις περιφερειακές/ αυτοδιοικητικές δομές- αλλά και τις τοπικές κοινωνίες; Προβλήματα συνεργασίας ή αποδοχής σας, υπήρξαν;

Η συνεργασία με την πολιτεία όσο και με τους φορείς/ ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι καλή. Αποδέχονται και αντιμετωπίζουν θετικά τη βοήθεια που η UNICEF επιθυμεί να παράσχει όμως επίσης και η UNICEF επιθυμεί την ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών. Επίσης ενθαρρύνουμε την πολιτεία αλλά και επιβραβεύουμε τις τοπικές κοινωνίες, για το βάρος της προσφυγικής κρίσης που έχουν επωμισθεί και την έως σήμερα αλληλεγγύη και προσφορά τους προς τους δοκιμαζόμενους ανθρώπους.

7.Είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας στην Ελλάδα; Πόσο καίρια θεωρείτε την προσφορά σας αλλά διεθνών οργανώσεων και ΜΚΟ γενικότερα σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση; Συνεργάζεστε με άλλες εθελοντικές ομάδες ή ΜΚΟ και ποιο είναι το επίπεδο συντονισμού των δράσεων σας;

Είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και μεγάλο μέρος των ανθρωπιστικών οργανώσεων με τις οποίες επιδιώκουμε συνεργασία λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων και για την καλύτερη προώθηση του έργου μας που είναι σημαντικό και απαραίτητο για τα παιδιά και τις μητέρες.

8.Θεωρείτε ότι αναγνωρίζεται και αποτιμάται ορθά το έργο σας στη δημόσια σφαίρα;

Σε γενικές γραμμές υπάρχει αναγνώριση του έργου της UNICEF τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες.

9.Πιστεύετε ότι υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα ή παρανοήσεις (πχ από τα ΜΜΕ) όσον αφορά τη δράση σας; Για παράδειγμα έχουν διατυπωθεί κατηγορίες έναντι ορισμένων ΜΚΟ ότι παροτρύνουν τους πρόσφυγες να αγνοήσουν επίσημες ευρωπαϊκές αποφάσεις;

Για τη δράση της UNICEF υπάρχει θετική απήχηση σε πολλά επίπεδα. Η έντονη προβολή κάποιων αρνητικών περιπτώσεων ΜΚΟ από μέρους των ΜΜΕ, κάνει κακό συνολικά στο ανθρωπιστικό κίνημα και στις οργανώσεις του διότι είναι πολύ δύσκολο στο μέσο πολίτη να κάνει τη σχετική διαφοροποίηση. Πιστεύουμε ότι η προβολή των θετικών δράσεων και της προσφοράς των σοβαρών οργανώσεων αντί της αρνητικής υπερπροβολής της κάθε λανθασμένης επιλογής μικρής μερίδας ΜΚΟ θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα για την συνοχή της κοινωνίας και ιδιαίτερα για τους ανήμπορους. Η πολιτεία μπορεί και πρέπει να παίξει σπουδαίο ρόλο στον καλύτερο συντονισμό ανάλογων πρωτοβουλιών.