ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13/07/2016 16:28 EEST | Updated 13/07/2016 17:04 EEST

Σκύλους για κυνήγι κρυμμένου ρευστού θέλει να «επιστρατεύσει» το υπουργείο Οικονομικών

SOOC

Τα μέλη ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση της καταλληλότητας...σκύλων για ανίχνευση ρευστών διαθεσίμων ορίζονται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Τετάρτη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, «έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση ρευστών διαθέσιμων καθώς και η έγκαιρη υποβολή εις τριπλούν στην αρμόδια Διεύθυνση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης».

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, τα κριτήρια της επιλογής των σκύλων έχουν ως εξής:

 • Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή Μαλινουά. Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
 • Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ).
 • Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ).
 • Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης - ανεύρεσης (ένστικτο καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ).
 • Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους.
 • Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα.
 • Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive).
 • Να είναι απόλυτα υγιείς
 • Να είναι αποπαρασιτωμένοι. Απαιτείται διενέργεια αποπαρασιτισμού δέκα (10) ημέρες πριν την
 • παραλαβή. Ο έλεγχος θα γίνεται από το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο.
 • Να μην πάσχουν από Δεμοδήκωση και Πανώδη Κερατίτιδα.

Οι προς επιλογή σκύλοι θα γίνονται αποδεκτοί και χωρίς πιστοποιητικά – Pedigree.