Σταδιακή χαλάρωση capital controls «βλέπει» η Κομισιόν, προβλέποντας ανάκαμψη της οικονομίας το β' εξάμηνο του 2016

Σταδιακή χαλάρωση capital controls «βλέπει» η Κομισιόν, προβλέποντας ανάκαμψη της οικονομίας το β' εξάμηνο του 2016
Sooc

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΜΣ αναμένεται να διευκολύνει τη σταδιακή χαλάρωση των capital controls και να στηρίξει τις επενδύσεις, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Όπως σημείωσε ο κ. Μοσκοβισί, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις 2016 της Επιτροπής, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί κατά 0,3% το 2016, καθώς η οικονομία αποδείχτηκε πιο ανθεκτική σε σχέση με τις προβλέψεις του Αυγούστου 2015.

«Η βελτίωση της εμπιστοσύνης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) αναμένεται να διευκολύνει τη σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και να στηρίξει τις επενδύσεις. Αναμένεται ότι η οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο του 2016, θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2017 και θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται το 2018. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης, συμφωνήθηκε η εκταμίευση 10,3 δισ. EUR, από τα οποία εκταμιεύθηκε ήδη ποσό 7,5 δισ. EUR, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη συνολική ρευστότητα μέσω της τακτοποίησης καθυστερούμενων οφειλών της κυβέρνησης» πρόσθεσε.

«Η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει την Ελλάδα να προετοιμάσει και να εφαρμόσει τις διοικητικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την καλύτερη αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων. Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και υπογραφεί τα δύο πρώτα έργα (το πρώτο τον Μάιο του 2016)» συμπλήρωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Ο κ. Παπαδημούλης, με αφορμή την Έκθεση της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές προβλέψεις, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν ζητώντας αναλυτικές προβλέψεις της για το Β΄ Εξάμηνο του 2016 καθώς και για το 2017 και 2018. Επιπλέον είχε ζητήσει «το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης» ενώ ζητούσε εκ νέου προτάσεις για ισχυρή προσέλκυση επενδύσεων και ταχύτερη ανάκαμψη.