Στα 328,3 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος Ιουνίου

Στα 328,3 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος Ιουνίου
Michael Sick

Tο χρέος της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε στα 328,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου από 321 δισ. στο τέλος Μαρτίου ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν το ίδιο διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η αύξηση του δημοσίου χρέους αποδίδεται στη δόση των 7,5 δισ. ευρώ που εκταμιεύθηκε μετά την πρώτη αξιολόγηση. Σημειωτέον ότι το χρέος της κεντρικής διοίκησης διαφέρει από το χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA.

Η δόση εξηγεί επίσης την ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων στα 3,1 δισ. ευρώ από 2,08 δισ. στα τέλη του πρώτου τριμήνου και την αύξηση του υπολοίπου στο διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του χρέους στα 5 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 63 εκ. στο τέλος Μαρτίου.

Τα λεφτά στο διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του χρέους χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, τον ESM-EFSF κ.τ.λ. Η Ελλάδα αποπλήρωσε τον Ιούλιο ομόλογα ονομαστικής αξίας άνω των 2,3 δισ. ευρώ που κατείχε η ΕΚΤ.

Από τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ προκύπτει ότι αυξήθηκε ο δανεισμός από φορείς της γενικής κυβέρνησης μέσω repos το 2ο τρίμηνο και έφθασε τα 12,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 11 δισ. στα τέλη Μαρτίου. Ο δανεισμός μέσω εντόκων παρέμεινε σταθερός κοντά στα 14,9 δισ. ευρώ.

Από την σύνθεση του νέου δανεισμού μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου προκύπτει ότι το 66,5% είχε διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, δηλαδή ήταν σε έντοκα γραμμάτια, και το 33,5%, το οποίο αντιστοιχούσε σε δάνεια του ESM, είχε διάρκεια μεταξύ 15 και 40 χρόνια.

Η μέση σταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού είχε υποχωρήσει στα 10,8 χρόνια από 16,08 το 2015.

Δημοφιλή